שיחה מיוחדת לראש השנה : אם כבנים אם כעבדים! איך זוכים להיות כמו בן!

אנחנו נכנסים לראש השנה הבא עלינו לטובה!
וצריך להבין: מה מיוחד בראש השנה ? הרי הגמרא אומרת שלפי ר׳ יוסי אדם נידון בכל יום. ולפי ר׳ נתן כל שעה. אז מה המשפט שיש ברא השנה שונה משאר כל השנה?
ועוד : אנחנו אומרים בתפילה – היום הרת עולם, וחוזרים 3 פעמים…
היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים אם כעבדים.. אם כבנים רחמינו כרחם אב על בנים.. אם כעבדים עינינו לך תלויות… וכן׳
בשביל מה כל האריכות הזאת?
אם כבנים אם כעבדים.. וכו׳ הרי היה מספיק לכתוב : אם כבנים רחמינו… ואם כעבדים חננו.. מתנת חינם.. שתרחם עלינו לפני משורת הדין..

אלא אומר התורת אבות מסלונים:
הדין של ראש השנה שונה משאר השנה..
במשך השנה כל יום בודקים מה האדם עושה.. מאזן.. כמה נכנס וכמה יצא..הכל חיצוני
אבל הדין בראש השנה הוא :
איך האדם עשה את המצוות.. איזה איכות!
אם עשית את המצוות כמו בן לאבא.. או כמו עבד לאדון..
וממילא זה הכוונה-
היום הרת עולם..היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם:
מה המשפט? אם כבנים אם כעבדים..
האם השנה היית בן? או היית עבד?
כמו בדיקת אולטרסאונד.. שרואים מה יש בפנים.
אבל יש בדיקה פנימית יותר..
בראש השנה המשפט הוא על האיכות ..
בראש השנה דנים את האדם אם היה איכות של בן או של עבד.
מה החילוק בין בן לעבד?
אומר התפארת יוסף. : עבד, האדם מבקש ממנו לעשות דברים מסויימים. העבד עושה הכל.
תשאל את העבד מי עשה וניקה הכל? אני..
כך יהודי שעובד כמו עבד, תשאל אותו מי הניח תפילין , למד תורה? אני..
אדם שהוא בן: הוא ואבא זה אחד.. יחידה אחת.
ילד אןכל הברכיים של אבא, כי הוא מרגיש שהם מחוברים יחד.
כך אותו דבר, יהודים שמרגיש שהוא לא עושה את המצוות לבד, אלא ה׳ עושה הכל איתו ביחד.
וזה מה שכתוב: ויבין כל פעול כי אתה פעול כי אתה פעלתו.. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו..
אתה לא פועל.. אלא פעול.. מפעילים אותך!!
כל יצור, אתה לא יוצר כלום!! אלא מייצרים אותך!! הכל בורא עולם!!
בראש השנה צריכים להגיע להכרה שאנחנו לא עושים כלום! אלא הכל ה׳ יתברך!!
ה׳ הולך למכולת, שוטף את הבית, מנקה תריסים..
ה׳ עושה כל הפעילויות החיוביות בעצמו..
אומרים חז״ל. אלופינו מסובלים, כל מצוןה שאדם עושה מלוןה בסבל…
שים דבר לא קל, כרב שבת.. מי שטרח בערב שבת..
חינוך ילדים, לימוד תורה..,
תפילת שחרית… קשה לקול כל בוקר לתפילה..
ומתי יש סבל?? כשאדם עובד בדרגה של עבד..
אבל אם אדם עובד עם עצמו להיות בדרגת בן..
זה לא אני.. זה ה׳ !
כשאדם מוצא את בורא עולם בכל עשייה שלו!!
והתענג על ה׳ וייתן לך משאלות ליבך!!
אדם אחד סיפר לי שיש לו בעיות עם אשתו כי כל יום היא מתעצבנת עליו שהוא חוזר מאוחר בלילה מהעבודה, ובקושי יש לו זמן בשבילה ובשביל הילדים.
ושאל אותי מה לעשות. שאלתי אותו : מי רןצה שתחזור מוקדם הביתה ? אמר לי , אשתי.
שאלתי שוב: מי ביקש ממך ? אמר לי שוב: אשתי.
שאלתי שוב.. מי.. אמר לי אולי הרב לא שומע טוב: א-ש-ת-י… אמרתי לו; זה לא אשתך!! זה ה׳ מבקש ממך לחזור מוקדם הביתה להיות עם הילדים שלך.
אמר לי: מה אתה אומר! אם זה ה׳ אני יחזור מוקדם! וכך עשה… והכל נרגע לו בבית.
אחרי כמה ימים שאל אותי : מה יהיה עם הפרנסה?
אמרתי לו: נראה לך שכשאתה עושה רצון ה׳ אז יהיה לך בעיה בפרנסה?
וזה היסוד העצום של ראש השנה : לדעת שכל מה שאנחנו עושים! זה הכל הוא עושה דרכינו!
כל מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה! כי הכל זה ה׳ מדבר אליך..
כל שנה הבעל מגיע ומבקש מאשתו מחילה וסליחה בערב ראש השנה או כיפור, על כל השנה..
והיא בלית ברירה מוחלת לו..
וכי באמת מחלה לו? הרי הוא חוזר לאותם דברים שעשה מייד אחרי כן..
איך אפשר בכלל לסלוח? על כל המילים וההתייחסות. והפגיעות.. והזלזול שלו כל השנה?
אלא אם אישה יודעת שזה לא הוא אמר לה, או פגע בה.. או זלזל בה. זה הכל בורא עולם!!
ממילא את לא מוחלת לו.. אלא לקב״ה..
וכן להיפך.. אתה לא מוחל לאשתך.. כי היא בעצם לא עשתה לך כלום.. זה אלוקים אמר לה להיות ככה.. ולהתנהג בצורה כזו. ולכן יותר קל לסלוח.
וזה מה שאנחנו אומרים בראש השנה: שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה..
מה הכוונה שנה טובה ומתוקה?
בשביל מה צריך גם טובה וגם מתוקה?
מה ההגדרה שנה טובה? אם אדם אכל ונהנה כל השנה.., וישן וטייל.. וכי זה שנה טובה? זה שנה פרה.. 🙂
אלא שמה טובה שאדם ניצל להתקדמות ולעלייה.,
התקדם בשיעורי צורה, בעזרה בבית.. וכן
הוא מילא את התוכן בתוכן חיובי..
טובה.. אמנם התקדמתי.. אבל זה עדיין אני עשיתי.. כמו עבד.. ואז זה עם הרבה סבל.,
אבל מתוקה : זה שהייתי כמו בן.. שהרגשתי שהכל בורא עולם עשה דרכי. וזה הדבר הכי מתוק שיש!!
וזה הכוונה מתוקה!!

אם כבנים אם כעבדים: כשאדם עובד את ה׳ כמו בן… שמייחס הכל לבורא עולם… אז הקב״ה רואה אותו במשפט .. קדימה תעבור.. כי שהשופט רואה את הבן שלו במשפט. הוא אומר לו; תחזור בחזרה.. הכל בסדר!
אבל אם אנחנו כעבדים… כשהקב״ה רואה את היהודי מגיע למשפט.. ורואה שכל המצוות שלו הוא לקח לעצמו.. אני הנחתי תפילין,.. שמרתי שבת.. למדתי תורה.. עשיתי צדקות.. עזרתי לאשתי.. וכו׳
אז הקב״ה אומר : כל העשייה לקחת לעצמך.. מה נעשה איתך?
אם כעבדים… עיננו לך תלויות… אם כל השנה הלכתי כמן עבד ולקחתי הכל לעצמי… יש לי משהו לומר לך: מעכשיו אני מתחיל להרים את העיניים שלי אליך!! כל דבר אני מייחס אליך!!
עד מתי?? עד שתחננו.. ותוציא לאור משפטינו .. קדוש…!!

בברכת שנה טובה ומתוקה!!
נ׳ב. הערות בסוף:
לא לומר מילים שליליות בראש השנה, ולא לדבר על דברים שליליים. ולברך את כולם בשנה טובה.
לכתוב להורים כתיבה וחתימה טובה.
ומי שרוצה לזכות לשנה ״מתוקה״ שיהיה שותף לדרך הבעל שם טוב..