דרך הבעש”ט ,- פרשת כי תצא. תודה לישראל א.

מה הקריטריונים להיכתב לחיים טובים. אם נתבונן נראה משהו מעניין. השופר מצאנו אותו בכמה מקומות. בתאריך העברי החשוב – במתן תורה “והיה קול השופר הולך וחזק מאוד..” למה שמוציאים ספר תורה ביום השבת, או ביום שני, וחמישי, או בשמחת תורה או שבועות .אין תקיעה בשופר. מצאנו במקום נוסף בכיבוש הארץ יהושע הולך לכבוש את יריחו. ומקיף אותה 7 פעמים בליווי שופרות חומת יריחו נופלת. כך כובשים את כל ארץ ישראל
למה לא מספיק הקפות. מקום נוסף מצאנו שופר בהקשר למשיח.”תקע בשופר גדול לחרותנו” מה זה נקרא שופר גדול. “והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים”
מי אלו האובדים והנידחים. מצאנו בנוסף ביום ראש השנה יום תרועה תקיעות מיושב ועומד.
ידוע עניינו של שופר לשון שיפור. בא להגיד לנו תן נקודת השתפרות. ישנם אנשים שבקיאים בכל התורה אבל מבחינת התנהגות אשתו אוכלת מרורים.
ישנם שני מצבים לשופר עוד שהבהמה חיה נקרא קרן. המצב השני לאחר פטירתה מנסרים את הקרן ועושים ממנו שופר. השופר מרמז לנו שלא מספיק להשתפר כדי להתחבר לה’ אלא להתנתק מעצמנו. שזה לא אני עושה את השיפור אלא שה’ פועל דרכי.כאשר השופר מחובר לבהמה אי אפשר לתקוע בו.מצוות השופר על פי ההלכה בשופר כפוף. מרמז לנו תן נקודת שיפור. אל תהיה מחובר לעצמך. תגלה בתוך השופר יש עקמימות, אינטרסים. והשיפור לא ממני.
למה היה שופר במתן תורה לומר לנו שתיקח את התורה ותגיע איתה לשיפור. לא רק לידע. תכלית התורה התבטלות לה’. לכן כיבוש ארץ ישראל גם מלווה בשופר. מביא אותך לשיפור ולהתחברות לה ‘.גם תכלית המשיח רוצה שנראה שיפור. אהבת חינם. נקרא שופר גדול. יש אדם ששומע את התקיעות מסתכל עליהם בצורה חיצונית כמה זמן היו. איך היה התוקע. יש אחר אומר נכנסו לי התקיעות ללב.אני מתחיל להשתפר. אולם יש אחר שגורם לו להתחבר לה’ זה נקרא שופר גדול.
“ובאו האובדים מארץ אשור”
אותם אנשים שהיו מאושרים מעצמם בעלי גאווה. הנידחים מארץ מצרים שזכו לשיפור. והשתחוו לה’.להגיע להכנה. ואז בהר הקודש בירושלים. לכן תוקעים בראש השנה מעומד ויושב תקיעות מיושב מסמלות תשתפר. עדיין אתה יושב. ועומד תקשר את השיפור שלך לבורא עולם זה היסוד בחיים.
לשופר יש עוד מתנה כשהוא מחובר לבהמה החלק העבה מחובר לראש והחלק הצר למעלה. אחרי שמנסרים. החלק הצר בפה רומז לנו השופר תן נקודת שיפור תזכה להתהפך להכיר שזה לא אני זה ה’
מכעס יהפך להתלהבות מצער יבוא צער השכינה. מתאווה יבוא עבודת ה’ באהבה .
שבת נפלאה??