האם מותר להחליף כסף של קופות צדקה למטרות שונות | שו”ת עם מרן הרב מרדכי אליהו