הייתי בבית כנסת שכל האנשים לא מניחים תפילין נכון! – הרב זמיר כהן