סדר השכמת הבוקר בהידור

עוד הרבה לפני שמתחילים את הבוקר בתפילה עם טלית ותפילין, מתחיל כל יהודי את ה’בוקר טוב’ שלו עם סדר פעולות של השכמת הבוקר, שיש בו משמעות גדולה ועומק נפלא, מקצתו נביא במאמר הבא:

המחשבה הראשונה

“זו דרך עובד ה'” אומר רבי נחמן (בלקוטי מוהר”ן תורה נד), “שמיד כשהוא קם בבוקר, הוא חושב על התכלית של חייו” המחשבה הראשונה שנופלת במוחנו מרגע היקיצה – צריכה להיות מחשבה של אמת, אודות הקב”ה שהוא מנהיג את העולם ואנחנו חיים בתוך העולם שלו!

מודה אני – גם בלי נטילה

ומכאן, ההנהגה הבאה, לומר “מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך”. הרבי מלובביטש, כתב באחד ממכתביו על כך שהמילה יהודי היא מלשון הודיה, כמו שכתוב הפעם אודה את ה’. והעניין של הכרת הטוב והודיה עליו הוא על כך בסיסי אצל יהודי, עד שהוא הדבר היחידי שניתן ואף צריך לעשות לפני שנוטלים ידיים ונטהרים. כביכול נאמר, שבמקום זה של הודאה לה’ בהכרת הטוב, אין שום טומאה יכולה לגעת, זו נקודה שנוגעת בנקודת היהדות העצמית של כל אחד ואחת מאיתנו.

ה’ מאמין בנו

מלבד ההודיה לה’ “מודה אני” והזיכרון בהיותנו עומדים לפניו בכל עת “לפניך מלך חי וקיים”, יש גם מסר חשוב שכל אחד מאיתנו צריך לנצור למשך כל היום, כל יום: “רבה אמונתך” האמונה והאמון שה’ יתברך נותן בנו – שנצליח לבצע את שליחותנו ותפקידנו בעולם הזה – הוא כל כך רב וגדול, עד שהוא אפילו העיר אותנו ונתן לנו יום נוסף של חיים במתנה.

כוונות נטילת ידיים

לאחר אמירת מודה אני מקיים מצווה מדברי חכמים לנטול ידיים, וכמה טעמים ניתנו לה בראשונים ואחרונים כמלאכים:

  1. הידיים התלכלכו במהלך הלילה, כשנגעו בכל מיני מקומות לא נקיים, שיש בהם זיעה וכו’ – ולכן יש ליטול ידיים ולנקות אותם כראוי, לפני שמברכים את ה’ ומזכירים את שמו יתברך.
  2. נטילת ידיים זו היא הכנה לקרת עבודת ה’, זו התפילה הבאה ומתקרבת בשחרית.
  3. בעקבות הסתלקות הדעת בשעת השינה והישארות הדמיון לבד, בשעות לילה שבהם היצה”ר עושה חגיגות ומסיבות כנודע – נמשך על האדם טומאה רוחנית. טומאה זו מסתלקת ברובה מיד כשאדם פותח את עיניו וחוזר לדעתו, שהיא צלם האלקים שבו המאפשר לו לבחור ולהבחין בין טוב לרע, אך עדיין נשאר חלק קטן של טומאה זו על הידיים, ולכן חובה ליטול את ידיו בסדר זה שתיקנו חז”ל, לסירוגין, כדי להסיר טומאה זו מעלינו.
  4. כשם שהכהן נוטל ידיו לפני שמתחיל את העבודה בבית המקדש – כך כל יהודי הוא סוג של כהן בעבודת האלקים שהוא עתיד לעשות ביום זה, ועליו לטול את ידיו בהתאם.

נקיון הפה – הידור במצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו

לאחר נטילת ידיים יש חובה לשטוף את הפה ולנקות אותו מכל הרירים שבו – כלומר לצחצח שיניים! הסיבה לחובה זו היא כפולה, הראשונה היא מצד “ימלא פי תהילתך” כאשר אנחנו הולכים לומר את שבח ה’ בברכות ובתפילה – עלינו לוודא שהפה שלנו הוא נקי באופן שנוכל למלא אותו ולמלא בו צלילים קדושים של דיבורי התורה והתפילה, כלומר צחצוח שיניים הוא פעולה שאנחנו עושים לכבוד ה’ ועבודת האלקים. שכן, הקדושה לא שורה במקום מלוכלך, כמו שראינו לגבי הטעם השני של נטילת ידיים.

טעם נוסף לצחצוח שיניים, הוא מצד מצוות “ואהבת לרעך כמוך”, כל אחד שהתקרב אליו חבר שלא צחצח שיניים בבוקר מבין היטב מה הבעיה – זה פשוט לא נעים. וממילא חלק ממצוות אוהבת לרעך כמוך, שחובה עלינו להתנהג אל חברנו כמו שהיינו רוצים שיתנהגו אלינו, זה לצחצח שיניים מדי בוקר.

מברשת שיניים חשמלית – הידור מיוחד

ככל ענייני המצוות, יש את החובה ההכרחית, ויש את מידת החסידות שתלויה בכוונה ובמעשים הנעשים בהידור ו’מעבר’ לרגיל. אפשר לומר שחלק ממידת החסידות של הלכות השכמת הבוקר, היא לצחצח את השיניים כמו שצריך. לדוגמא לצחצח שיניים בעזרת מברשת שיניים חשמלית, שמגיעה לכל מקום בפה, ומסייעת בניקוי מדוקדק של הפה והחינכיים. מברשת שיניים חשמלית היא גם פיתרון נהדר למצוות ‘חינוך’ ולאפשר לילדים, כבר מגיל קטן מאד לצחצח את שיניהם בכיף (זה די אטרקציה עבורם מברשת שיניים חשמלית…) ובאופן יסודי.

להתייעץ עם המומחה

אולם, יש כיום מברשות שיניים חשמליות רבות בשוק, וכדאי להתייעץ עם רופא שיניים מומחה על סוג מברשת השיניים המומלצת לכם ובני המשפחה. אחד הרופאים המומחים בתחום, הוא ד”ר עמוס בוכניק, שהתחיל את דרכו כרופא שיניים במרפאה בבני ברק, וכיום הוא מנהל של “רשת שיניים” הפרוסה בכל רחבי הארץ, ולה סניפים רבים שבהם רופאים מומחים בעלי שם. ובכך נסיים שאם תרצו לרכוש לביתכם מברשת שיניים חשמלית, צרו קשר עם ד”ר עמוס בוכניק מ’רשת מרפאות שיניים’ וקבלו ממנו חוות דעת על המברשת המומלצת על ידו.