הלכות ציצית לספרדים, אשכנזים ובני עדות ומזרח – מרן הרב מרדכי אליהו