הפטרת פרשת במדבר – אשכנזי

מפטיר והפטרה פרשת במדבר בנוסח יהודי מרוקו