פרשת בא הלכות ציצית ותפילין הרב מרדכי אליהו זצ”ל

קול צופייך | תש”ס ז’ אדר א’ | פרשת תצווה | הלכות ציצית | מרן הרב מרדכי אליהו