זמני השבת \ חג הקרובים באשקלון

שבת מברכים חודש אלול, פרשת עקב
הדלקת נרות 19:03:00
הבדלה 19:58:00

השבת מתקרבת, אתם גרים באשקלון או עושים שבת באשקלון ולא יודעים מתי בדיוק כניסת שבת? שימו לב ללוח שמשכן התכלת הכין בשבילכם.

במשכן התכלת יש מגוון של מוצרים לכבוד שבת, טלית של שבת, כיסוי לחלות, לפלטה של שבת, אביזרים לשולחן שבת, נטלות מהודרות, גביע לקידוש של שבת, פמוטים לנרות שבת, סט הבדלה ועוד ועוד.

יום השבת אין כמוהו, ציוה אלקים עליו ויברכהו. כמובן שכמו כל דבר גדול צריך הכנה וכלי ראוי כדי לקבל אותו. במאמר הבא תוכלו ללמוד על אור השבת, דרכים להשגתו, הלכותיו, הנהגותיו ועוד שפע של ברכות ועצות.

השבת – הלב הרוחני של האדם

כדאי לדעת יסוד רוחני חשוב שכתבו המקובלים האמיתיים: אנחנו יודעים שהגוף שלנו צריך מזון כדי לחיות. לא רק באופן כללי, אלא כל איבר ואיבר מגופנו צריך לקבל את המזון הראוי לו, מזון שמגיע אליו בתהליך מופלא שמברר ממיר ומעבד את המזון שאנחנו אוכלים ומעביר אותו דרך כדוריות הדם הזורמות מהלב לכל חלקי הגוף, להחיות כל איבד וגיד אשר בו. אמנם, האמת הידועה לכל בר-דעת שהאדם עצמו, מה שנקרא ‘אני’, איננו הגוף של האדם אלא הנשמה שבו, החלק הרוחני שמחייה את הגוף, שלא ניתן לראות אותו, אך קל מאד לחוש בנוכחותו. כמו שכתוב על שמן המשחה “על בשר האדם לא ייסך” (שאסור לסוך את שמן הקדוש על בשר האדם, שלא לצרכי המקדש) – הרי שהאדם עצמו הוא החלק הרוחני שבו, ואילו הגוף נקרא רק ‘בשר האדם’. מתוך כך נוכל להבין שכשם שיש בגוף תרי”ג איברים גשמיים (על פי צורת הספירה של חז”ל), כך גם יש לנפשו של האדם תרי”ג איברים רוחניים, שכל אחד מהם צריך מזון המתאים לו, שהם כלל תרי”ג מצוות התורה – כל מצווה בתורה נותנת חיות ומעמידה על צורתו איבר רוחני פרטי שבתוך נשמתנו. ואף על פי שבעולם הזה, לא רואים כלום מלבד מה שהעיניים הגשמיות מאפשרות לנו, אבל בעולם הבא, עולם האמת, שם מתגלה האמת. ואז יהיו הדברים ניכרים לכל: בעולם הנשמות כל נשמה עומדת כפי מה שהשלימה את חלקה בתורה ובמצוות. ואם כן, יכול להיות שם חס וחלילה ‘בעל מום’, כגון מי שלא מניח תפילין (בכוונה או מחוסר אכפתיות, לא חד פעמי מחמת אונס רפואי כמובן) – בעולם הנשמות הוא ייראה כבעל מום בידו, וזה כמובן גנאי וביזיון גדול. ולא רק זו, אלא שאפילו בזמן תחיית המתים, כשכלל ישראל יקומו בתחיה – אותו אדם שלא הניח תפילין בידו, יקום עם מום בידו חלילה.  כמו שאנחנו אומרים בתפילה: “וחיי עולם נטע בתוכנו – וכיון שעבר בשאט נפש על המצוה ההוא אין לו מי שיחיה את האבר ההוא וכמה יתמרמר אח”כ האדם ההוא ע”ז שהכל ידעו את שהמרה את פי ה’ ולא קיים מצוות תפילין”[5] וכל זה הוא במצווה פרטית, אך מה לגבי פגם במצווה כללית כמו האמונה בה’, או שמירת שבת שהיא היא יסוד האמונה והתורה, כמו שהסברנו – הרי אין חקר ושיעור לבזיון שיהיה למי שאינו שומר שבת כהלכתו, מתוך בחירה ושאט נפש. וכבר העיד בנו הגאון בעל אורים ותומים בספרו יערת הדבש כי אי אפשר כלל שבאופן מציאותי אדם יצליח לשמור עצמו שלא לחלל שבת, אם לא למד לפני כן את הלכות שבת על בוריים היטב, כי הלכות שבת הם כהררים התלויים בשערה, פרטים רבים שנוגעים לדברים מעשיים הנוגעים בכל התנהלות החיים הרגילה שלנו, שכמעט ואנחנו לא מקדישים לה תשומת לב מרוב הרגל החיים הפשוט.