זמני השבת \ חג הקרובים בבת-ים

שבת מברכים חודש אלול, פרשת עקב
הדלקת נרות 19:02:00
הבדלה 19:58:00

השבת מתקרבת, אתם גרים בבת ים או עושים שבת בבת ים ולא יודעים מתי בדיוק כניסת שבת? שימו לב ללוח שמשכן התכלת הכין בשבילכם.

במשכן התכלת יש מגוון של מוצרים לכבוד שבת, טלית של שבת, כיסוי לחלות, לפלטה של שבת, אביזרים לשולחן שבת, נטלות מהודרות, גביע לקידוש של שבת, פמוטים לנרות שבת, סט הבדלה ועוד ועוד.

יום השבת אין כמוהו, ציוה אלקים עליו ויברכהו. כמובן שכמו כל דבר גדול צריך הכנה וכלי ראוי כדי לקבל אותו. במאמר הבא תוכלו ללמוד על אור השבת, דרכים להשגתו, הלכותיו, הנהגותיו ועוד שפע של ברכות ועצות.

השבת זכר ליציאת מצרים

אמנם, השבת איננה רק עדות על המאורע ההיסטורי של בריאת העולם בידי הקב”ה ‘זכר למעשה בראשית’, אלא השבת היא גם ניתנה לנו ‘זכר ליציאת מצרים’ כמו שאנחנו אומרים בנוסח הקידוש, שאנו אומרים בתפילה ועל כוס הקידוש בבית. והפירוש הפשוט הוא שמי שהוא עבד, הוא חייב לעבוד בלי הפסקה, אין לו יום מנוחה באמת. ואילו כשה’ הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא הודיע לנו ולכל העולם “כי לי בני ישראל עבדים”, ולא עבדים לעולם, לא עבדים של הבוס שלנו, ואפילו לא עבדים לצרכים הכלכליים שלנו. כשאנחנו לא עובדים בשבת, ושומרים שבת – אנחנו בעצם מעידים שאנחנו מאמינים בה’ גם עכשיו, גם בזמן הזה, שהוא זה שמנהל את הכל, והוא הסמכות היחידה שאליו אנחנו משועבדים (רש”ר הירש)). כידוע שמצוות רבות נעשות ‘זכר ליציאת מצרים’ (תפילין, סוכה, פסח, אמירת ק”ש ועוד), השבת היא הברית והעד לכך שיציאת מצרים התרחשה ואף משפיע על חיינו כאומה וכפרטים עד היום הזה, ועד בכלל. וזה סיבה נוספת להבין מדוע כל השומר שבת – כאילו שומר את כל התורה כולה. כי היסוד של השבת הוא יסוד האמונה! אמונה בה’, ה’ מלך בהווה, ה’ זה שמלך בעבר, וה’ הוא היחידי שגם ימלוך בעתיד וינהל את ההיסטוריה כולה לגאולה שלמה ברחמים.

השבת היא מקור הברכה

מסופר על החפץ חיים שלא היה מוכן לתת ברכה ליהודי שאינו שומר שבת. ונימוקו עימו: “השבת היא מקור הברכה”, ה’ יתברך, בורא העולם ומנהיגו, הוא זה שקבע שברכתו לויה בשמירת השבת, ואם כן בוודאי שלא ניתן לברך אדם להצלחה כזו שתסתור את ברכתו של ה’, וקרוב לוודאי שגם אותה ברכה שנראה לעינינו הגשמיות המוגבלות שיש לאדם שמחלל שבת – זהו רק עניין של זמן עד שתיהפך לו לקללה ויפסיד את עסקיו, כי אין חכמה ואין תבונה ואין עצה כנגד ה’ (משלי כא, ל). מסיבה זו החפץ חיים בעצמו היה מייעץ לעיתים לאנשים הצריכים ישועה מסוימת, להקדים את כניסת השבת בביתם, ולקבל את השבת מוקדם יותר (על פי הלכה ניתן לקבל שבת מוקדם כבר מעת פלג המנחה, כשעה וחצי לפני השקיעה), על מנת להרחיב את גבולות הזמן של אותה ‘ברכה’ לכל השבוע. גם בזוהר הקדוש נאמר שהשבת היא מקור הברכה “ומינה מתברכין כל שיתא יומין” – וממנה מתברכים כל ששת הימים. ומסיבה זו מדגיש הזוהר את החשיבות לכבד את השבת, ובפרט את שולחן השבת על שלוש סעודותיו – בכלים מהודרים (כולל כוס לקידוש), מאכלים טעימים ומושקעים, ושפע רב על שולחן השבת, ככל האפשר. (מקור סגולה זו נמצא בספר ‘כסף נבחר’ שנדפס בשנת תע”ב, ושם אומר שזהו המפתח לעושר וכבוד וכל טוב).