זמני השבת \ חג הקרובים בירושלים

שבת מברכים חודש אלול, פרשת עקב
הדלקת נרות 18:38:00
הבדלה 19:55:00

השבת מתקרבת, אתם עושים את השבת בבאר שבע ולא יודעים מתי בדיוק כניסת שבת? שימו לב ללוח שמשכן התכלת הכין בשבילכם.

במשכן התכלת יש מגוון של מוצרים לכבוד שבת, טלית של שבת, כיסוי לחלות, לפלטה של שבת, אביזרים לשולחן שבת, נטלות מהודרות, גביע לקידוש של שבת, פמוטים לנרות שבת, סט הבדלה ועוד ועוד.

יום השבת אין כמוהו, ציוה אלקים עליו ויברכהו. כמובן שכמו כל דבר גדול צריך הכנה וכלי ראוי כדי לקבל אותו. במאמר הבא תוכלו ללמוד על אור השבת, דרכים להשגתו, הלכותיו, הנהגותיו ועוד שפע של ברכות ועצות.

השבת היא בת הזוג של עם ישראל

כך אומר רשב”י[1]:

אמרה שבת לפני הקב״ה רבונו של עולם לכולן יש בן זוג, ולי אין בן זוג! אמר לה הקב״ה: כנסת ישראל היא בן זוגך. וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב״ה זכרו הדבר שאמרתי לשבת: כנסת ישראל היא בן זוגך, הינו דבור ׳זכור את יום השבת לקדשו׳.

על פי זה השבת היא הנקבה בזוגיות זו, וכנסת ישראל נחשבת לזכר-בן הזוג. ההסבר הפשוט לכך הוא שבני הזוג מאפשרים לטוב הגנוז בשני לצאת מהכח אל הפועל ולהתגלות. וזהו שאמרה השבת שהיא צריכה בן זוג, ובן הזוג הינו עם ישראל, שיום השבת הוא הזמן שמאפשר לפנימיות אישיותם-נשמתם להתגלות באמת, מעבר לכל החשבונות הרבים של טרדות החיים ומלחמת ההישרדות הקיומית. ועוד ביארו את מדרש זה[3], שכשם שצריך התאמה בין בני הזוג, כך גם יש התאמה מיוחדת בין כנסת ישראל (כלל נשמות ישראל, כשמתייחסים אליהם כיישות אחת המכונסת במקום-מהות אחת) לבין השבת: מה ששבת היא במימד הזמן (הנקודה הפנימית, הנשמה של כל השבוע, היום שבו כל בירורי השבוע עולים לשורשים ומגיעים לתיקונם) כך הם עם ישראל במימד הנפשות (כלומר הם הנקודה הפנימית של האנושות, עם סגולה של אלוקים, מי שבתפקידו להעלות את כל המציאות ולחברה לשורשה בהקב”ה). ועוד למדנו ממדרש זה שיום השבת הוא יום של ברכה מיוחדת, כמו שאמרו בגמרא[4], שהשרוי בלא אשה – שרוי בלא ברכה, וכן אמרו בזוהר הקדוש[5]  “ברכאן לא שריין אלא באתר דדכר ונוקבא אשתכחו” (הברכות לא מצויות אלא במקום שזכר ונקבו נמצאים). ביום השבת מתגלה הזוגיות שבין עם ישראל לשבת – ועל ידי כך הוא נעשה יום שהוא מקור הברכה לכל השבוע כולו.וזו גם הטעם הפנימי לכך שאחת מהמצוות החשובות של יום השבת היא מצוות שלום בית (שהיא טעם הדלקת נרות שבת) ועונ’ ת”ח.

במשכן התכלת תוכלו למצוא מגוון מוצרי יודאיקה יהודיים שיכולים לעטר את שולחן השבת שלכם: החל מפמוטים מהודרים במגגון דגמים, ממתכת, כסף עץ בסגנונות שונים. כיסוי ראש לאשה המדליקה נרות, פלטה לשבת, כיסוי לפלטה, תחתית לחלות שבת וכיסוי תואם ועיצובי לחלות שבת, סכין לחלות שבת, מלח ופלפל, מגבות ידיים ‘לכבוד שבת קודש’ כוסות לקידוש ולהבדלה, וכמובן – מגוון טליתות איכותיות לכבוד שבת קודש, ועוד מוצרים רבים וטובים. והכל באחריות ובמשלוח עד הבית.