זמני השבת \ חג הקרובים בלוד

שבת מברכים חודש אלול, פרשת עקב
הדלקת נרות 19:02:00
הבדלה 19:57:00

השבת מתקרבת, אתם עושים את השבת בלוד ולא יודעים מתי בדיוק כניסת שבת? שימו לב ללוח שמשכן התכלת הכין בשבילכם.

במשכן התכלת יש מגוון של מוצרים לכבוד שבת, טלית של שבת, כיסוי לחלות, לפלטה של שבת, אביזרים לשולחן שבת, נטלות מהודרות, גביע לקידוש של שבת, פמוטים לנרות שבת, סט הבדלה ועוד ועוד.

כל דבר שבקדושה

רבי שמעון בר יוחאי: אנת הוא שבת דכולי יומא!

בזוהר הקדוש אמרו החברים לרבי שמעון בר יוחאי: “אנת הוא שבת דכולי יומא” – אתה הוא השבת של כל הימים. רבי נחמן מברסלב אמר שמשפט זה נכון גם על כל צדיק וצדיק, שהוא כמו שבת ביחס לאנשי ימי החול, וקישר את הדברים למה ששיבחו בזוהר הקדוש את החכמים שהם דומים לדג השוחה במימי התורה. המילה ד”ג – בגמטריה 7, כנגד היום השביעי, וזה אחד הטעמים לאכילת דגים ביום השבת. אולם ברור שהדברים מכוונים במיוחד לרבי שמעון בר יוחאי בעצמו.

ואכן, מכך שנאמר בזוהר שרבי שמעון בר יוחאי הוא ‘שבת’ של כל הימים, נוכל אנחנו ללמוד הרבה על גדולת השבת, ועל האוצרות המופלאים הגנוזים בה לכל אחד מאיתנו. שכן, ישראל ערבים זה בזה וכלולים זה בזה, ולכל יהודי יש חלק בנשמתו שהוא כולו טוב וקדוש, בבחינת ‘צדיק’ ממש, מרכיב זה באישיותנו ניתן לקרוא לו: בחינת ה’צדיק’ שבכל אחד, או: בחינת ה’שבת’ שיש לכל אחד באישיותו ונשמתו. ומכאן קל להבין, שכל מיני השבחים הנאמרים על התנא האלוקי רשב”י – מקצת מהם קיימים בתוכנו בם בכח, ובבחירתנו ואפשרותנו לתת להם מקום לגדול ולפרוח ולהופיע בחיינו ביתר שאת ויתר עוז, בצורה שתהיה משמעותית מאד על חיינו. וזאת במיוחד על ידי שנכבד ונייקר את השבת, ונלך בדרכו של רשב”י, כל אחד ואחד לפי כוחו ויכולתו.

להלן משבחי רשב”י, והסבר כיצד נוכל גם אנחנו לקחת מעלות אלו ולנסות ליישם אותם בחיינו באופן מעשי.

  • תורתו אומנתו – רבי שמעון בר יוחאי מתואר בגמרא כאחד מאותם יחידים ש”תורתו אומנתו” והיה עסוק בתורה ללא הפסקה יומם ולילה. בימי החול רובנו עסוקים בעבודה, “ששת ימים תעשה מלאכתך”, אולם מתנה נתן לנו הקב”ה והיא התורה, שהיא הדרך שלנו להתחבר אליו יתברך, גם בתוך ימי החול, ולהיות במעין ‘שבת’ גם במהלך השבוע עצמו. באחד מסיפוריו של רבי נחמן, מתאר רבי נחמן את התורה הקדושה כ’בִּיצה טובענית’ במשמעוה החיובית – גם אדם שמאד טרוד, מיוסר או מבולבל – אם הוא מצליח להיכנס לתוך שעה של לימוד תורה רצופה ולהיכנס פנימה לתוך הלימוד – הוא יוצא משעה זו עם כוחות מחודשים, וצורת מחשבה בהירה יותר על מציאות חייו, כאילו טבל ביום השבת למשך שעה. כל זאת מלבד מה שאמרו חז”ל במסכת אבות שכל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים מעליו עול דרך ארץ.

בגמרא מסופר שלאחר החורבן, הגיעו החכמים לכרם ביבנה, והתחילו לדון האם התורה עתידה להשתכח מישראל. רבי שמעון בר יוחאי טען בתוקף שהתורה לא יכולה להשתכח מעם ישראל, והראיה לכך הוא פסוק מפורש בפרשת האזינו: “כי לא תשכח מפי זרעו”. רבי נחמן מברסלב, מגלה שהפסוק שאותו בחר רבי שמעון, הוא מיוחד ויש בו רמז נפלא: סופי התיבות של המילים: “כילא תשכח מפי זרעו” – מרכיבים את המילה יוחא”י. ומשמעות הדברים – גם בסוף הדורות (סוף התיבות) התורה לא תשכח מישראל בזכות זרעו (הכוונה לבנו) של יוחא”י בעצמו שמרומז בפסוק זה, כמו שכתוב בזוהר שהגאולה תלויה בספר הזוהר שחיבר רשב”י.

במשכן התכלת תוכלו לומהודרים במגגון דגמים, ממתכת, כסף עץ בסגנונות שונים. כיסוי ראש לאשה המדליקה נרות, פלטה לשבת, כיסוי לפלטה, תחתית לחלות שבת וכיסוי תואם ועיצובי לחלות שבת, סכין לחלות שבת, מלח ופלפל, מגבות ידיים ‘לכבוד שבת קודש’ כוסות לקידוש ולהבדלה, וכמובן – מגוון טליתות איכותיות לכבוד שבת קודש, ועוד מוצרים רבים וטובים. והכל באחריות ובמשלוח עד הבית.