זמני השבת \ חג הקרובים במודיעין

שבת מברכים חודש אלול, פרשת עקב
הדלקת נרות 19:01:00
הבדלה 19:56:00

השבת מתקרבת, אתם עושים את השבת במודיעין ולא יודעים מתי בדיוק כניסת שבת? שימו לב ללוח שמשכן התכלת הכין בשבילכם.

במשכן התכלת יש מגוון של מוצרים לכבוד שבת, טלית של שבת, כיסוי לחלות, לפלטה של שבת, אביזרים לשולחן שבת, נטלות מהודרות, גביע לקידוש של שבת, פמוטים לנרות שבת, סט הבדלה ועוד ועוד.

כל דבר שבקדושה

רבי שמעון בר יוחאי: אנת הוא שבת דכולי יומא!

בזוהר הקדוש אמרו החברים לרבי שמעון בר יוחאי: “אנת הוא שבת דכולי יומא” – אתה הוא השבת של כל הימים. רבי נחמן מברסלב כתב בהקדמה לספרו לקיוטי מוהר”ן שבזכות ספר הזוהר יצאו אם ישראל מן הגלות (ברחמים).

  • אולם, רוב ככל עם ישראל לא ממש מבינים את הסודות העצומים הגנוזים בזוהר הקדוש, וכיצד אם כן הזוהר יכול להציל את עם ישראל מלשכוח את התורה בעקבות הצרות שעברו עליהם בזמן הגלות? ניתן להשיב בצורה פשוטה, שרבי שמעון מגלה את תורת הסוד, כלומר שיש תורה שלמה של סודות גנוזים בתוך מציאות חיינו, בתוך התורה ובכל יהודי ויהודי – מה שאומר שכל מה שעובר עלינו בחיים – בוודאי איננו לריק, אלא יש בו שכל, טעם וסוד גדול, שגם אם אנחנו לא מבינים אותו, ברור לנו שהוא קיים, ואפילו היו צדיקים שהבינו את פשר הדברים. מה זה אומר על השבת שלנו? כל יהודי הוא סוד, יש בו סוד גנוזז, ואיננו רק המעשים שלו או צורת החיים שבה הוא חי בהקשר החברתי, יש בתוכנו עומק גדול ונשמה יקרה – שבת קודש היא הזמן המסוגל לגלות אוצרות פנימיים אלו בתוכנו. את הרצונות העדינים, את החלומות המתוקים, ואת חולי האהבה של הנשמה לבוראה.

בזוהר הקדוש אמרו חבריו-תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי: “אנת הוא שבת דכולא יומא” אתה הוא השבת שכל הימים, כשבח על כך שמעלתו הרוחנית גבוהה מכל חכמי דורו כיחס שבין השבת לימי החול. אולם, מלבד השבח של רשב”י, נוכל ללמוד ממשפט זה שבכדי לקבל את האור של שבת, להתחבר לאוצר ולמתנה הטובה שהיתה גנוזה אצל ה’ יתברך עוד קודם בריאת העול, ושבת שמה – יש ללכת בדרכו של רשב”י, ולאפשר לאורו להשפיע על חיינו, ובפרט בהתנהלות שלנו בתוך השבת עצמה. כידוע, רבי שמעון בר יוחאי חיבר את ספר הזוהר הקדוש, ובעצם גילה את תורת הסוד לדורות הבאים. מהו ‘סוד’? הבעש”ט הקדוש אומר שהסוד הינו ה’אהבה והיראה’ של יהודי להקב”ה, רגש של אמונה פנימי כל כך שהוא ממש סוד שאי אפשר לספר אותו לחבר, ובקושי ניתן לתאר זאת בינינו לבין עצמנו.

במשכן התכלת תוכלו לומהודרים במגגון דגמים, ממתכת, כסף עץ בסגנונות שונים. כיסוי ראש לאשה המדליקה נרות, פלטה לשבת, כיסוי לפלטה, תחתית לחלות שבת וכיסוי תואם ועיצובי לחלות שבת, סכין לחלות שבת, מלח ופלפל, מגבות ידיים ‘לכבוד שבת קודש’ כוסות לקידוש ולהבדלה, וכמובן – מגוון טליתות איכותיות לכבוד שבת קודש, ועוד מוצרים רבים וטובים. והכל באחריות ובמשלוח עד הבית.