זמני השבת \ חג הקרובים בנצרת

שבת מברכים חודש אלול, פרשת עקב
הדלקת נרות 19:01:00
הבדלה 19:57:00

השבת מתקרבת, אתם עושים את השבת בנצרת ולא יודעים מתי בדיוק כניסת שבת? שימו לב ללוח שמשכן התכלת הכין בשבילכם.

במשכן התכלת יש מגוון של מוצרים לכבוד שבת, טלית של שבת, כיסוי לחלות, לפלטה של שבת, אביזרים לשולחן שבת, נטלות מהודרות, גביע לקידוש של שבת, פמוטים לנרות שבת, סט הבדלה ועוד ועוד.

רבי שמעון בר יוחאי: אנת הוא שבת דכולי יומא!

  • רבי שמעון בר יוחאי בעצמו אמר[1] “כל ישראל בני מלכים הם”, ופירש רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש[2] שיש שתי מדרגות ליהודי, ושניהם נצרכות: הראשונה היא להיות ‘עבד’ של המלך, כלומר להיות מוכן לקיים רצונו בשמחה בכל עת, ממש בשירה וזמרה. וכעיון מה שאמר רבי נחמן[3]: “שעיקר היהדות היא לילך בתמימות ופשיטות, ולחפש בכל דבר שעושה שיהיה בו כבוד ה’ (כבוד למלך), ובכל מצה בחייו שמתלבט מה לעשות ואיך לפעול, ישאל עצמו: באיזה דרך ואופן יהיה יותר כבוד למלך – ועל פי מדד זה יפעל. ומי שחי כך נקרא ‘עבד’ של הקב”ה, ומכיון שהוא מקיים “עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצון אחרים כרצונך”, ומתקיים בו ,רצון יראיו ייעשה”. אולם, מעבר לכך יש גם סוג עבודה של ‘בן’ להקב”ה, כמאמר רשב”י להיות בנים של המלך, ובן המךל אינו מסתפק בלעשות רצון אביו באופן כללי, אלא הוא מחפש בגנזי המלך באופן פרטי, להבין מה הסוד הטמון בכל פעולה ופעולה שהוא עושה לכבוד אביו המלך – מה הנחת רוח המיוחדת והטעם שיש לו ולאביו בזו הפעולה. נמחיש את הדברים במעשה שהיה: מסופר על רבי נחמן מברסלב שפעם אחת ביקש ממנו תלמיד את הטלית כדי להתעטף בה (כיון ששכח את שלו בבית) רבי נחמן נתן לו בשמחה, אך אמר לו: “תשמור על הטלית הזו, כי שפכתי דמעות כמספר הסיבים הקיימים בה, עד זכיתי להבין מהו הסוד של מצוות ציצית”. רבי נחמן, חיפש בכל ליבו להבין מה ה’סוד’ של הציצית, כלומר מה הכוונה הפרטית שהוא צריך לכוון בעת שהוא מתעטף בטלית, ולא נח ולשקט עד שגילה מהי, והיא הצטרפה להיות חלק מעבודת האלקים שלו.
  • שבת קודש, רבי שמעון בר יוחאי, נקודת הצדיק שבנו, יומא דנשמתין, נשמה יתירה, יום שכולו שבת ומנוחה לחי העולמים, יומא דקב”ה ועוד ועוד – שבת קודש יום נפלא ומאיר, כדאי מאד להתכונן אלליו בכל הצורות האפשרויות, ובפרט על ידי הכנה של הידורי מצווה מיוחדים מבית משכן התכלת.

במשכן התכלת תוכלו למצוא פמוטים הודרים במגגון דגמים, ממתכת, כסף עץ בסגנונות שונים. כיסוי ראש לאשה המדליקה נרות, פלטה לשבת, כיסוי לפלטה, תחתית לחלות שבת וכיסוי תואם ועיצובי לחלות שבת, סכין לחלות שבת, מלח ופלפל, מגבות ידיים ‘לכבוד שבת קודש’ כוסות לקידוש ולהבדלה, וכמובן – מגוון טליתות איכותיות לכבוד שבת קודש, ועוד מוצרים רבים וטובים. והכל באחריות ובמשלוח עד הבית.