חנוכה – 13 אברכים לומדי תורה מול צבא יון האדיר אימפריה ששלטה 180 שנה בעולם. תחשבו שתיים עשרה אברכים ורב זקן בן שמונים יוצאים למלחמה נגד אמריקה…..?! לא נתפס לא הגיוני אפילו במדע בדיוני! אז איך זה קורה מה עלה להם בראש שיצאו למלחמה…??? שאתה מבין שאתה החומה האחרונה ואם אתה נופל אין יותר עם יהודי יותר לדורותיו. אז אין היגיון אין שכל ואם אין היגיון ואין שכל רק אמונה בבורא עולם! אז מימילא הכל אפשרי . מה הכוונה שטהורים מול טמאים רשעים מול צדיקים זדים מול לומדי תורה. לא שייך על גוי להגיד טמא או טהור צדיק או רשע לומד תורה או היפך . אז על מי נכתב כל הגבורה הזאת…?! על המתיוונים שהיו טהורים והפכו לטמאים היו צדיקים והפכו לרשעים היו לומדי תורה והפכו לזידים היו יהודים וירדו מדרכם. וזאת היתה הסכנה שנשארו 13 יהודים אחרונים שדבקו בבורא עולם במסירות נפש ללא מחשבה. והצליחו להציל אותנו, חברה, תפילין זה לא מוקצה, שבת זה לא סבל, כשרות זה לא סינית, זה אנחנו זה המהות שלנו זה, ההישרדות שלנו מול כל הגויים. אחרי השואה מנינו 13 מיליון יהודים והיום 75 שנה אנחנו מונים אותו מס׳ יהודים. מה אנחנו לא מתחתנים לא מביאים ילדים מה אין ריבויי טבעי …?!
אנחנו חייבים ללמוד מההיסטוריה וליישם דברים טובים
חג שמח עם קדוש וטהור
״אין עוד מלבדו״