אם הגעתם לעמוד זה כנראה שאתם מתכוונים לרכוש טלית חדשה לכם או לקרוב היקר לליבכם. במאמר זה נעמוד על השאלה האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים כשבאים לבחור את הטלית?

מעיקר הדין – אין הבדל

ראשית כל נאמר שמעיקר הדין, כלומר בדברים הפוסלים את הטלית – אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לדעת כל העדות הציצית צריכה להיות כשרה על פי הגדרים ההלכתיים, בגודל המתאים (חצי מטר על מטר), עשויה מטוויה לשמה מחומרים כשרים.

הבדל בחומר- חייבים דווקא צמר?

רוב ככל הטליתות עשויות מצמר רחלים. הצמר הינו כבד ומחמם מאד. לחודשי החורף או למקומות עם מזגן חזק זה בסדר גמור, אך מה לגבי חודשי הקיץ החמים – האם חייבים ללבוש דווקא טלית מצמר? האמת שבשאלה זו נחלקו השו”ע והרמ”א: לדעת השולחן ערוך רק בבגד העשוי מצמר מקיימים מצוות ציית מהתורה- וכך נוהגים הספרדים. ואילו לדעת רבי משה איסרליש: גם בגדים העשויים מחומר אחר, כגון כותנה או בד – הם מצוינים לקיום מצוות ציצית מהתורה, וכך פוסקים בעיקרון האשכנזים. אלא שבפועל, גם רוב האשכנזים, בפרט החסידים שבהם, מחמירים ללבוש דווקא טלית העשויה מצמר ולא מחומרים אחרים קלים יותר, זה נכון לגבי ציצית, ועוד יותר לגבי טלית-גדול.

הבדל בקשירות – מי יכול לקשור?

על פי ההלכה רק יהודי גדול בר דעת, שאינו קטן מבן י”ג שנה, ואיננו שוטה (משוגע) יכול לקשור את הציציות כראוי, כיון שצריך לקשור את הציציות ‘לשמה’. נחלקו האשכנזים והספרדים בשאלה האם אשה יכולה לקשור את הציציות: לדעת השו”ע אין בעיה שאשה תקשור את חוטי הציצית, כיון שהיא יכולה לעשות זאת לשמה בלי שום בעיה, וכך נוהגים הספרדים. לעומת זאת, לדעת הרמ”א, אשה לא יכולה לקשור את הציציות, ואם היא קשרה את הציצית – אסור ללבוש אותה, לא בגלל שהיא איננה יכולה לכוון “לשמה”, אלא בגלל שכתוב “וראיתם אותו” ולמדו חז”ל שמצוות ציצית היא תלויה בזמן שבו ניתן לראות את הציצית, כלומר ביום. וכשאר כל המצוות שתלויות בזמן (מצוות עשה שהזמן גרמא) נשים פטורות מהם, וכיון שהיא פטורה מן הציצית היא לא יכולה, לדעת הרמ”א, להוציא אחרים ידי חובה על ידי שתקשור להם את חוטי הציצית, וכך הוא מנהג האשכנזים.

תוספות על הטלית – צבעים נוספים.

לדעת הרב עובדיה זצ”ל, טלית מהודרת היא דווקא כזו שכולה מצמר, ללא שום תוספות. לעומת זאת לפי מנהג חב”ד (ועוד אשכנזים) דווקא יש הידור מיוחד להוסיף בד או משי בפינות הבגד לחיזוק הבגד ומרה מהודר יותר.

כמו כן, לדעת הרב עובדיה זצ”ל ופוסקים ספרדים נוספים, המהודר ביותר שהטלית תהיה בצבע לבן, לעומת זאת, מנהג האשכנזים לעטר את הטלית בפסים שחורים, וכך נהגו מקדמת דנא בפולין ובאירופה.

לסיכום:

ההבדלים בין אשכנזים לספרדים בתחום זה הוא מינורי. מה שחשוב באמת הוא לקנות טלית שיהא כשרה ומהודרת עם השגחה טובה וממקור נאמן, כמו ממפעל משכן התכלת או מקומות מוכרים וידועים.