כמה הלכות ומנהגים לקידוש וסעודת ליל השבת

כמה הלכות שצריך להקפיד עליהם בעת שעושים קידוש בליל שבת:

 1. הארי הקדוש היה נוהג שלא לומר את הפיוט יגדל אלוקים חי
 2. לאחר תפילת ערבית של שבת האר”י היה הולך לבית והיה עושה קידוש כמה שיותר מהר
 3. השולחן ערוך פוסק שצריך אדם להזדרז כמה שיותר מהר כדי לעשות קידוש ליל שבת כמה שיותר מהר
 4. חשוב במיוחד בערבי שבתות ללכת לבית הכנסת להתפלל ערבית של שבת, לאחר התפילה יבואו עם הגבר שתי מלאכים ויברכו את הבית
 5. יש מעלה לעשות קידוש בכוס של כסף בפרט ולא מחומר אחר
 6. יש מעלה מיוחדת לעשות קידוש בליל שבת עם יין שעשוי מ 100% ענבים ולא לערבב שום דבר אחר חוץ מ 3 טיפות מים
 7. בעת שלפני שומרים את הקידוש טוב לשים 3 טיפות מים ולומר מזמור לדוד
 8. לפי הארי הקדוש לפי דעת המקובלים טוב לומר את הזוהר לפני תחילת הקידוש המופיע בסידור
 9. מי שעושה את הקידוש טוב שיזהר לשתות רוב רביעית במכה אחת בשתי בשתי לגימות ולאחר מכן שיעור מלא של כוס
 10. שיעור כוס לדעת עד הגר”ח נאה (רוב הפוסקים פוסקים לשיטותו) הוא 86 מיליליטר ושיעור כוס לדעת החזון איש הוא 126 מיליליטר
 11. לאחר הקידוש יש לי להשתדל מיד ליטול את הידיים ולברך
 12. לאחר נטילת הידיים חשוב להזדרז ומיד לברך על הלחם המוציא לחם מן הארץ, מי שמברך על הלחם טוב שיכוון להוציא את כל השומעים ידי חובה
 13. לאחר הברכה על הלחם המברך בוצע לעצמו שהוא מקום הכי עשוי בפת ולאחר מכן הוא בוצע לאשתו שתי כזיתות בבת אחת בשיעור אחד, טובל אותם במלח כמובן ומגיש לה ורק לאחר מכן אם יש אורחים הילדים רק לאחר מכן הוא מגיש להם
 14. טוב וחשוב לדעות ומסוימות גם חובה שישאר לאורך כל הסעודה פת על השולחן, לדעת הרב עובדיה במידה ועקרו את הפת מהשולחן כל מה שיביאו ואוכל ולאחר מכן תצטרכו לברך עליו בנפרד
 15. חשוב להשאיר שאריות של הלחם או פת נוספת שלמה על השולחן בשעה שמברכים ברכת המזון
 16. טוב לברך ברכת המזון מתוך הסידור הוא מתוך הכתב וכדאי לעקוב עם האצבע על הכתב
 17. ברכת המזון בכוונה היא סגולה לעשירות ולכן חשוב להקפיד על ברכת המזון בין היתר
 18. חשוב שלא להיכנס למצב שבו פירורי הלחם נגררים על הרצפה או נזרקים הרצפה או נזרקים לפח בצורה לא מכובדת לפי הזוהר חשוב מאוד לאסוף את כל הפירורים האלה לשים אותם בתוך שתי שקיות ורק אז לזרוק אותם בצורה מכובדת ואם בן אדם יכול לזרוק אותם בצורה מכובדת גם בתוך שתי שקיות במקום מכובד ולא בפח