לרגל חגי תשרי שמחנו לארח את מנחם הורוביץ במפעל של משכן התכלת, שם סקרנו איתו את סוגי הטליתות השונות, ההבדלים ביניהן ואת אופן ייצורן.