מה הסיבה למנהג הקדום של מים אחרונים? והאם מים אחרונים חובה?