מנהג נפוץ בקרב יהודים רבים הוא שהכלה קונה טלית לחתן לקראת יום החתונה. מנהג זה נושא עמו משמעויות עמוקות ומעורר שאלות רבות: מה מקור המנהג? מהן הסיבות לכך שהכלה היא זו שרוכשת את הטלית? ומהי משמעותה של מחווה זו?

טעמים למנהג:

  • הצלת החתן מחטא: רבי זאב וולף מז'יטומיר זצ"ל בספרו "אור המאיר" (דרוש לסוכות דף רנח עמוד ב) מסביר את המנהג על פי הקשר בין מצוות ציצית לבין שמירה על טהרה. לטענתו, מצוות ציצית מגנה על האדם מפני חטא הזנות. ביום חתונתו, הכלה מעניקה לחתן טלית עם ציצית, ובכך רומזת לו על חשיבותה של שמירה על טהרה בחיי הנישואין.
  • התחייבות הדדית: השדי חמד (חלק ז', מערכת חתן וכלה אות יא) מציג טעם אחר למנהג. הוא מביא את דברי המגן אברהם (סימן ח סק"ג), לפיהם בחורים רבים לא נהגו להתעטף בטלית לפני נישואיהם. הכלה, באמצעות רכישת הטלית, מעודדת את החתן להתחייב לקיום מצוות ציצית ולהתעטף בטלית באופן קבוע.

הבדלים בין עדות:

המנהג של הכלה קונה טלית לחתן נפוץ בעיקר בקרב יהודים אשכנזים. בקרב יהודים ספרדים, נהוג שהחתן כבר מחזיק בטלית משלו לפני החתונה. עם זאת, בשנים האחרונות המנהג החל להיכנס גם בקרב יהודים ספרדים.

השימוש בטלית לאחר החתונה:

הטלית שניתנת לחתן על ידי הכלה מיועדת לשמש אותו לאורך חייו. נהוג להשתמש בה הן בימי חול והן בשבתות. אם לחתן כבר יש טלית משלו, הוא יכול להקדיש אחת מהן לחול ואת השנייה לשבת.

משמעות סמלית:

רכישת הטלית על ידי הכלה היא מחווה סמלית בעלת משמעויות רבות. היא מסמלת את קבלת החתן על ידי הכלה ואת נכונותה לקחת חלק בחייו הרוחניים. כמו כן, היא מבטאת את רצונה של הכלה ליצור בית יהודי שבו יקוימו מצוות התורה.

לסיכום:

מנהג רכישת הטלית על ידי הכלה הוא מנהג יפהפה ועתיק יומין. למנהג זה מספר טעמים, והוא נושא עמו משמעויות עמוקות הן ברמה הפרקטית והן ברמה הסמלית.