מצוות עשה דאורייתא

מצוות הציצית היא מצוות עשה דאורייתא ועובר עליה ולובש בגד עם ארבע כנפות בלא ציצית עובר על לאו מהתורה במידה והבגד עשוי צמר או פשתן, בגד העשוי מחומר אחר עם ארבע כנפות בלא ציצית הוא איסור דרבנן.

2ציצית שאינה צמר

רבים לא יודעים אבל מצוות הציצית דאורייתא נוהגת אך ורק בבגד העשוי צמר או פשתן, בגד העשוי מחומר אחר מחוייב מדרבנן בלבד.

התכלת בציצית

לדעת מרבית הפוסקים המטיל ציציות בבגד ארבע כנפות – והציציות אינן בצבע הבגד מברך ברכה לבטלה, אלא אם מדובר על התכלת שמחוייבת דאורייתא. הרב מרדכי אליהו אומר בשם הזוהר שעד ביאת המשיח התכלת האמיתי לא ימצא, ולכן הרב זצ”ל אוסר ללבוש את התכלת שיש היום בעקבות כך שהברכה תהיה לבטלה ולא יוצאים ידי חובת ציצית עם התכלת שיש היום.

שמירה מפני איסורי עריות

מצוות הציצית מקושרת בתורה לשמירת העיניים מאיסורי עריות – והציצית מסוגלת לשמירה מפני מראות לא צנועים.

ציצית בשמיכה או בצעיף

ישנם פוסקים רבים שחוששים שמתחייבים בציצית מדרבנן גם במגבת או בשמיכה או צעיף ולכן אותם פוסקים ממליצים לגזור ולתפור את אחת הפינות של הבגדים והשמיכות של כל אחד ובכך לבטל את החיוב לציצית מהם. במגזר הדתי והחרדי בעקבות כך תוכלו למצוא לרוב שמיכות עם פינות מעוגלות וכן גם בגדים נוספים בעלי ארבע כנפות שלא הייתם חושבים שתהיה איתם בעיה.

הציצית – כנגד כל המצוות כולם

רש”י אומר שהציצית נחשבת כנגד כל המצוות כולם ומתוך כך אנחנו רואים את הערך הגדול שיש במצווה הזאת, חכמים ממליצים תמיד ללכת עם טלית קטן (ציצית) ואומרים שבזמן פורענות וצרות השם שואל על הגברים שלא לובשים ציצית למה הם לא לובשים ציצית ורודפים אחרי המצוות של השם. כמאמר הגמרא: די לי שאותי יעזובו ויחזיקו במצוותיי – מאמר מזעזע.

שמירה מפני החיצונים ושינה עם הציצית

הציצית בלילה נחשבת לסגולה מפני מקרה לילה ושמירה מפני החיצונים בשעה שהאדם עולה לעולמות העליונים בשעת השינה. האשכנזים לא מקפידים על שינה עם ציצית ולעומת זאת הספרדים מאוד מקפידים, יש לכך המון השלכות הלכתיות מצד הברכה. הבן איש חי הקדוש פוסק שגבר יהודי שישן עם הציצית וגם לובש את אותה ציצית ביום יברך על הטלית ויכוון לפטור את הטלית קטן עליו – פסיקה ייחודית מאוד בעולם הפסיקה.