יום השבת הוא היום השביעי בשבוע, וביהדות מדובר ביום מנוחה קדוש וחשוב. מצוות השבת היא המועד הראשון במועדים הקבועים עליהם ציוותה התורה והיא מהווה מצווה מרכזית ביהדות, אשר נכתבה בין עשרת הדברות שניתנו בהר סיני: “זכור את יום השבת לקודשו” (שמות כ’;ח’). בנסיבות אלה, היא נחשבת למשמעותית וחשובה עבור יהודים בכלל ועבור שומרי מסורת בפרט.

מה מסמלת השבת ביהדות?

מצוות השבת על פי היהדות מסמלת את בריאת העולם בידי הקב”ה, והיא נקבעה כיום קדוש כבר בעת בריאת העולם, כאשר העולם נברא בשישה ימים ואילו ביום השביעי “שבת וינפש”. הרעיון מאחורי מצוות השבת הוא לעשות אותה ליום מנוחה ממלאכה ועבודה, לקדש ולרומם אותה, ולהרבות בה את מנוחת הגוף והנפש באמצעות שינה, סעודה, תפילה ולימוד תורה. למעשה, היהדות גורסת כי שמירת השבת מהווה הודאה אקטיבית בבריאת העולם על ידי אלוקים והיא מחזקת את האמונה בין אדם למקום. בנוסף, אווירת השבת מקרבת את האדם לבוראו ולבורא עולם.

מתי חלים מועדי השבת?

השבת למעשה נכנסת בערב יום שישי, קצת לפני השקיעה, ומסתיימת ביום המחרת, עם צאת הכוכבים.

סדר השבת

לכל שבת יש סדר לפעולות הנעשות בה. מדי פעם, בשבתות מיוחדות (כמו יום כיפור שחל בשבת או שבת בחול המועד סוכות/ פסח וכדומה), הסדר משתנה מעט, אבל באופן כללי  מהלך השבת הרגילה כדלקמן:

–          הדלקת נרות שבת: השבת נכנסת עם הדלקת נרות שבת קודש, זמן מעט לפני שקיעת החמה ביום שישי. המצווה חלה הן על הנשים והן על הגברים, והמנהג הוא כי נשים מדליקות נרות שבת, אבל במידה והגבר נמצא לבדו, גם הוא מחויב בהדלקת נרות. ביהדות מאמינים, כי שעת הדלקת נרות שבת היא שעת רצון ונהוג לבקש בקשות ותפילות בזמן זה.

–          קבלת שבת: תפילה בבית הכנסת לקבלת השבת ביחד עם תפילת ערבית חגיגית.

–           קידוש וסעודת שבת: קידוש בשבת היא ברכה על יין והסעודה היא ברכה על הלחם. הקידוש נועד לקדש ולהזכיר את השבת.

–          עונג שבת: התענגות על החומריות המתבטאת בסעודה, שתייה, מנוחה ויחסי אישות.

–          תפילה לשבת.

–          סעודת יום שבת כולל קידוש.

–          תפילת מנחה לשבת.

–          סעודה שלישית: ההלכה מחייבת עריכת שלוש סעודות ביום. הסעודה השלישית צריכה להיות לאחר ארוחת שבת, ולפני שקיעת השמש.

–          הבדלה: טקס המסמל את צאת השבת והמעבר מקודש לחול. הבדלה נערכת לאחר תפילת ערבית של מוצאי שבת.

מצוות השבת: מצוות עשה ולא תעשה

מצוות השבת כוללת שתי מצוות עשה: שמור וזכור את יום השבת (ולקדשו בזכירה), ולשבות ביום השבת מכל מלאכה, ומשלוש מצוות לא תעשה: לא לעשות כל מלאכה, לא להעניש בשבת, ולא לצאת מחוץ לגבול שבת עם מיטלטלין.