מצוות נטילת ידיים הינה מצווה משמעותית ביהדות המלווה את האדם היהודי המאמין לאורך כל היום, בשלבים שונים של היום: עם הקימה בבוקר, לפני שניגשים לאכול, ואחרי ביקור בבית הכסא. במצוות נטילת ידיים ישנו כמובן אלמנט לא מבוטל של היגיינה, אבל שורש המצווה נוגע גם בסילוק רוח הטומאה ושמירה על ניקיון פיזי לצד הניקיון הרוחני של האדם.

נטילת ידיים בבוקר

עם הקימה בבוקר, מצווה האדם בנטילת ידיו. מצוות נטילת ידיים בבוקר, משמעותה סילוק טומאת הלילה של האדם ופתיחה של יום חדש כאדם נקי וטהור יותר. לפי המסורת היהודית, כשאדם ישן את שנת הלילה, הגדרתו היא כשל מת ברמה של אחד חלקי שישים. על מנת להעביר את רוח הטומאה הזו ששורה על הידיים, יש ליטול את הידיים, בעיקר כיוון שהן האיבר שנוגע בתשמישי הקדושה כמו סידור תפילין. מצוות נטילת ידיים בבוקר מתבצעת ליד המיטה (רצוי להכין נטלה וקערת מים לפני השינה). לוקח את הנטלה עם יד שמאל ושופך קודם על ימין פעם אחת, אחר כך על שמאל פעם אחת, כך שלוש פעמים עד שכל יד קיבלה מים שלוש פעמים, ומברך: “ברוך אתה ד’, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים”.

נטילת ידיים לפני ארוחה

עניין הטומאה קשור גם לנטילת ידיים לפני הארוחה. גם פה, טעם המצווה היא מטעמי היגיינה אבל גם כדי להסיר את רוח הטומאה מהידיים, לפני שנוגעים באוכל ומעבירים אליו חלילה את אותה טומאה. חז”ל אומרים שאם אדם אוכל מאכל שנגעה בו רוח הטומאה, אותו מאכל עשוי להיות מזיק לגוף. נטילת ידיים שלאחר ארוחה מתבצעת כאשר שמאל לוקחת את הכלי ושופכת על ימין. גם כאן כל יד מקבלת שלוש פעמים מים, אבל בניגוד לנטילת ידיים שלאחר הקימה, בה הנטילה מתבצעת לסירוגין, בנטילה שלפני האוכל שלוש הנטילות מתבצעות ברצף על כל יד: יש שמאל שופכת שלוש פעמים ברצף על יד ימין ואז ימין על שמאל. לאחר מכן מגביה ידיו, מברך (כמו הברכה של נטילת ידיים של בוקר) ומנגב את ידיו.

נטילת ידיים אחרי ביקור בשירותים

הטעם למצווה זו, הוא בעיקר מטעמי היגיינה, אבל גם פה קיים מניע נוסף של הודאה על בריאות תקינה. מצוות נטילת ידיים לאחר ביקור בשירותים לא מחייבת כלי וניתן לשטוף תחת הברז ולברך: “ברוך אתה ד’, אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי ידוע לפני כיסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת, ברוך אתה ד’ רופא כל בשר מפליא לעשות”. (קיימים נוסחים מעט שונים בעדות שונות).

פעמים נוספות לנטילת ידיים

נטילת ידיים נהוגה גם לפני תפילה (ללא ברכה) וביציאה מבית קברות (ללא ברכה).