מקום הנחת תפילין של יד – איך מניחים תפילין של יד?
הרב דוד לנקרי – מקום הנחת תפילין של יד