דבר תורה על פרשת בלק מאור החיים הקדוש – הרב מרכדי אליהו