פרשת דברים על פי הדרך של הבעל שם טוב:
תודה לישראל א.
ידוע שחודש אב מזלו אריה. נראה שהמזל לא מתאים לחודש. בית ראשון ובית שני נחרבו בחודש זה. האריה מסמל עוצמה. אומרים חז”ל “המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי”. למה מדמים את עם הארץ לאריה. בלעם בברכות לעם ישראל מברך “הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא” ויעקב מברך את יהודה “גור אריה” מדוע?
חכמים ביקשו לבטל את יצר הרע מבורא עולם ויצא מקודש הקודשים גור אריה מאש למה גור?
כמו כן הארי הקדוש נקרא אר”י ותלמידיו גורי אריה.
שהקדוש ברוך הוא מעלה אדם לגדולה הוא בוחן אותו קודם בדבר קטן. נלמד זאת מדוד ומשה שנבחנו ברעיית הצאן ואחרי שעמדו במבחן ראויים להיות מנהיגים.
אומרים בעלי המוסר מבחנו של האדם לא בדברים הגדולים אלא בדברים הקטנים. טבע האדם ללכת על גדול למשל הוא קונה את פתיחת ההיכל בראש השנה ב 30 אלף שקל. ואשתו מבקשת ממנו לשטוף שתי כוסות אומר לה די את חופרת לי. למה כי שם הוא יצא גדול. אבל אם המטרה לעשות את רצון השם להתחבר אליו פעולה גדולה או קטנה אין הבדל. לכן בורא עולם בוחן את האדם בדברים הקטנים. האם אתה מחפש להתחבר אליי או מחפש לצאת גדול.
איפה רמוז תשעה באב בתורה כתוב “ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו”. יעקב זה אות י- עקב עקב מסמל את המקומות הנמוכים. יעקב אבינו חזר על פחים קטנים “ויגע בכף ירכו”.לכן לא אוכלים את גיד הנשה. נשה זה מלשון שכחה. המאבק עם המלאך שרו של עשיו על הדברים שכולם שוכחים. אומר הארי לכן לא אוכלים את גיד הנשה.
בית ראשון ובית שני נחרבו בגלל פרטים קטנים. בית שני בגלל שנאת חינם. שאדם שלח שליח להזמין את קמצא והוא הזמין את בר קמצא. שהיה שנואי שלו. למה מספרים לנו את השמות.תראה את ההבדל הקטן שהביא חורבן תוספת “בר”שהזמין את האדם הלא נכון. בית ראשון נחרב בגלל שלא ברכו בכוונה את ברכות התורה.
אומר הגאון מוילנה אריה לא קם לטרוף קטנים לכן בלעם מברך את עם ישראל כאריות ללכת על גדול יעקב אומר גור אריה שהוא אוכל גם דברים קטנים. אז המבחן שאתה שייך לקדושה שאתה מתייחס גם לדברים הקטנים. לכן כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי. עם הארץ מביא לאשתו פעם בחצי שנה מתנה. שרשרת למשל. חברה שלה רואה אותה מפרגנת לה. היא אומרת לה קחי אני לא צריכה את זה. הבן אדם לא סופר אותי. במקום שייתן לי יחס איך ישנת היום. מה שלומך. בוקר טוב. הקשר נבנה מדברים קטנים.חודש אב מזל אריה שעם ישראל זילזלו בפרטים הקטנים זה החורבן. הארי הקדוש לימד אותנו את הקבלה שבכל דבר יש אור רוחני מהעולמות העליונים עד העולמות הנמוכים ביותר. שנזכה כולנו לחזק את עצמנו
שבת נפלאה?