״פרשת האזינו״ ״יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתִי כִּשְׂעִירִם עֲלֵי דֶשֶׁא וְכִרְבִיבִים עֲלֵי עֵשֶׂב”
משל למה הדבר דומה: לאדם מהעיר הגדולה שמעולם לא ביקר בכפר ולא ידע עבודת אדמה מהי. והנה הזדמן לו לבקר אצל חבירו מהכפר, הלך עמו והנה הוא רואה שחבירו לוקח זרעים וזורע באדמה ולוקח נטיעות של עצים ונוטע. שאל אותו: “מה זה?, מה אתה עושה?! מדוע אתה קובר את הזרעים הטובים הללו באדמה לא חבל?!” הכפרי הבין מיד עם מי יש לו עסק ואמר לו בסבלנות: “אני עכשיו זורע ונוטע אבל בהמשך הכול כאן יגדל ויהיה כאן פירות וירקות…”. מה אתה אומר – התפלא העירוני – “לי גם יש שטח אדמה ליד הבית – תן לי בבקשה כמה זרעים ואני אזרע וגם לי יצמח…” הכפרי נתן לו… הלך העירוני וזרע את הזרעים ליד ביתו וגם השקה אותם, הביא כיסא נוח ושמשייה והתיישב ליד הזרעים והמתין לראות מתי הם יצמחו… לאחר שחיכה במשך שש שעות, התרגז מאוד ואמר בכעס: “הכפרי שיקר עלי, אין כאן כלום, לא יצמח גם שום דבר שהרי חיכיתי שש שעות רצופות ואני לא רואה שום שינוי!”…מיד נסע לכפרי ובפנים זעופות מאוד הוכיחו על כך שרימהו…הכפרי הביא לו כוס מים, ואמר לו: “תירגע בבקשה כשאמרתי לך שבהמשך זה יגדל לא התכוונתי שהיום זה יגדל אלא במשך הזמן… ייקח לזה קצת זמן אבל בעזרת ה’ זה יגדל לבסוף…הנמשל ברור מאליו: אדם חוזר בתשובה והולך ללמוד תורה והוא רוצה וחושב שמיד הכל יסתדר ולא יהיו צרות ובעיות והוא מיד יבין הכל… אבל הוא מתאכזב ורואה שלא כל כך הולך והוא עלול להתייאש (כאותו עירוני שהתאכזב שלא צמח כלום בשש שעות…)ולכן באה התורה הקדושה ואומרת: “יערוף כמטר לקחי” – כמו שהגשם היורד על האדמה לא מצמיח מיד אלא זהו תהליך של זמן… כך האדם שהחל בלימוד התורה יחכה בסבלנות כי כל ההתחלות קשות אבל אחר כך קוצרים את הפירות…
בעז״ה שבת שלום ומבורכת
״אין עוד מלבדו״