כתוב בתהילים (פרק עח פסוק מה )-לגבי מכות מצריים ״וישלח בהם ערוב ויאכלם צפרדע ותשחיתם״
ולכאורה הרי הערוב יותר גרוע ולמה כתוב שמכת צפרדע הייתה יותר קשה?
למה מכת דם הייתה ראשונה?
למה כתוב ״ ויעשו כן משה אהרון ״ הרי רק אהרון עשה זאת?
למה כתוב – וירם במטה, היה צריך לכתוב ״וירם את המטה ״?
כתוב האבן עזרא – רק במכת דם היכה את היאור ואילו במכת צפרדע רק הרים את המטה ולא היכה את היאור -מדוע?
כתוב במדרש שבני ישראל נהיו עשירים במכת דם למה ההעשירו רק במכה הזו?
במכת צפרדע כתוב- ותעל הצפרדע – לשון יחיד. ואחכ ויעלו הצפרדעים-לשון רבים.
למה התחילה צפרדע אחת, ואחכ נהייתה נחילים נחילים של צפרדעים
למה לא באו מייד כל הצפרדעים במכה אחת?
הרי בערוב לא היה ככה..
״ויצעק משה אל ה על דבר הצפרדעים ״
למה כתוב פה צעקה, ולא כמו שאר המכות שכתוב לשון עתירה, למה כאן הוא צעק?
למה מכת צפרדע נשארו ביאור ? רש״י אומר: לזיכרון להודות לשם ה׳.. אז למה שום מכה נשארה? רק צפרדע?
״ותבאש הארץ.. היה סירחון בכל מצריים-למה היה צריך להגיע למצב של סירחון?
אומר החידושי הרים -מצריים זה ערוות הארץ מלאה תאוות ..
לכן אומר מי שילוח – אם לא היינו יוצאים היינו עדיין משועבדים כי היינו מחוברים לתאוות
אפילו שהיינו משועבדים אי אפשר להתנתק
והראייה גם שיצאו זכרו את הדגה, שומים ובצלים
לכן קודם כל היה חייב להכות את המיים שזה יסוד התאוות, ולכן קודם היה מכת דם..
איך מטפלים בתאוות – ?
ויעשו כן משה ואהרון -משה מסמל שיפלות .
תלמד מהתאוות שזה המציאות שלך . שאתה בעל תאווה. איך תדע שהגעת לשיפלות כזו של משה? אם הגעת לאהרון .. שתאהב את כולם. בלי שום הבדלים אז תדע שאתה במקום של שיפלות ועוונה
ולכן כתוב ״וירם במטה״ ולא ״את המטה״
את מה הרימו? את התאווה.. לאהבת ה׳ !
ולכן מהמכה הזו העשירו עם ישראל -למה?
כי החלישו את יסוד התאווה -וממילא נהיו שמחים בחלקם ולא חיפשו עוד תאוות.
רק פרעה היחיד שלא קיבל את מכת דם..
כי הוא היה לו גאווה שהיא מעל תאווה..
לכן היה צריך מכת צפרדע לעשות לו טיפול שורש בגאווה
למה דוקא צפרדע ? צפר -בוקר. דעה-יודעת מתי בוקר.
צפרדע מקררת בלילה -שזה סמל של תאווה.. כל הלילה מקרקרת… חוגגת.. 🙂
כשמגיע הבוקר היא שותקת- למה?
כי בוקר מסמל הצלחה ועלייה.. והיא היחידה שמבינה שההצלחה שלה מהקב״ה ולא ממנה
ולכן בפרק שירה אומרת: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היא מקרקרת בקול- כי היא מבינה שהיא לילה.. שזה המציאות שלה שהיא תאוות. אז איך היא מצליחה בבוקר? רק בגלל בורא עולם
לכן זה היה מכה למצריים- כי פרעה טען.. שהוא ההצלחה.. לי יאורי ואני עשיתינו. והיה צריך להראות לו את הצפרדע שיבין ממנה שהוא כלום..
ולפי זה מובן- למה כתוב : ״שלח בהם ערוב ויאכלם, צפרדע ותשליתם״.. כי הצפרדע השחיתה את השורש שלהם. שזה גאווה
לכן לגאווה לא מועיל תפילה רגילה -אלא צריך צעקה..
לכן משה צעק אל ה׳-ללמד אותנו אם רוצים להנצל מהגאווה צריך לצעוק.
ולמה נשארו ביאור? כי בא ללמד אותנו.. שגם אם נצעק .. ונצליח להתגבר על הגאווה.. עדיין יישאר לאדם גאווה.. ביאור..
ולמה נשאר סירחון? כי תמיד יוצא סירחון מהגאווה
מי שיש לו גאווה -אנשל נגעלים ממנו..
אנשים שתמיד אומרים, אני עשיתי.. אני פעלתי..אנשים מתרחקים ממנו.. כמה אתה יכןל לדבר על עצמך…
לכן לא היכו במכת צפרדע את היאור- כי זה לא טיפול בתאווה.. אלא בגאווה.
למה הייתה צפרדע גדולה? כי אדם אוחז מעצמו שהוא גדול.. והוא מכחיש את זה..
הוא מכה אותה ומנסה להוכיח שהוא לא כזה
אבל מה קורה? כי מתזת נחילים נחילים.. ייצא לך כעס… קנאה.. שליטה.. וכל המידות הרעות שיוצאות ממנה. עד שכולם יראו כמה סירחון יש לך..
וזה הלימוד שלומדים ממכת דם וצפרדע.. איך להגיע לשיפלות ולענווה ולעבוד על הגאווה שלנו.. ועל יסוד המים שזה התאוות..
רק על ידי שמרימים הכל לבורא עולם.. לאהבת ה׳

ה׳ יזכינו! שבת שלום ומבורך!