״פרשת וישלח״

הסיפור בפרשת וישלח: יעקב בכיר האבות חוזר מלבן אחריי שעבד אצל הרמאי הזה 14 שנה עבור רחל ולאה ועוד 6 שנים לפרנסתו וחזר עם עושר בלתי נתפס יש מדרש שאומר שרק הכלבים ששמרו על צאנו היו 600 אלף כלבים תעשו חשבון כלב לעדר כמה ראשי צאן ובקר היו לו. והנה הוא עובר באדום ארצו של עשיו אחיו ועשיו יוצא אליו עם 400 חיילים על מנת להרגו (400 גמטרייה ״עין רע״), יעקב נוקט עמדה של דורון(מתנת,פיוס)תפילה ומלחמה מכין את משפחתו לרע ביותר. ארבע גליות היו לישראל גלות בבל מדי יון והגלות הזאת הגלות הקשה מכולם גלות ״אדום״ על שם עשיו. רבי שמעון בר יוחאי אומר: ״עשיו שונא ליעקב זאת הלכה״ היינו תמיד עשיו שונא ליעקב. מה ההבדל בין שונא לאויב. אויב זה אחד ששונה עם סיבה ונלחם על ארץ אידאלים וכד׳ ושונא זהשנאת חינם״ בלי סיבה. פעם בשואה גרמני עמד להוציא יהודי להורג היהודי התחנן על חייו אמר לו הגרמני יש לי עין אחת מזכוכית אם תדע תזכה בחייך אמר לו היהודי עין ימין, שיחרר אותו הגרמני ושאל אותו איך ידעת אמר לו היהודי זאת העין היחידה שלא שונאת אותי. אתם יודעים למה לא נבנה עדיין בית המקדש השלישי בגלל שנאת חינם של מי של יעקב ליעקב אם אנחנו נצליח לאהוב אחד את השני נמוטט את שנאת עשיו ונגיע בעז״ה לחזון עובדייה הנביא: ״וְהָיָה בֵית-יַעֲקֹב אֵשׁ וּבֵית יוֹסֵף לֶהָבָה, וּבֵית עֵשָׂו לְקַשׁ, וְדָלְקוּ בָהֶם, וַאֲכָלוּם״ בית יעקב נמשל ל״אש״

א – אהבה

ש – שלום

ובית עשיו ל ״קש״

ק – קנאה

ש – שנאה

כדיי שהאש תבער היא צריכה להבה ומי אם לא יוסף אשר אחיו מכרוהו  לעבדות והוא הפך למשנה למלך מצריים  וגמל להם באוכל ואהבה ולכן שנולד יוסף ישר החליט יעקב לעזוב את לבן ולחזור לאביו יצחק

רק ע״י אהבה ושלום אפשר למגר את השנאה והקנאה.

שבת שלום עם גאול

״אין עוד מלבדו״