פרשת כי תשא – מספרת על עליית משה להר סיני לקחת את לוחות הברית ולהורידם לעם ישראל אך בעודו בהר אומר לו הקב״ה : ״לך רד , כי שיחת עמך…עשו עגל מסיכה״
ונשאלת השאלה למה משה לא שבר ישר את הלוחות אולי הוא לא האמין למה שהקב״ה אמר לו….?! אלא מלמד אותנו משה כלל גדול גם ששומעים שמועה רעה ביותר לא להאמין אלא אם רואים בעיניים שהריי גם הקב״ה יורד לראות שנאמר במעשה סדום: ״ארדה נא ואראה״. פעם בא יהודי אל החפץ חיים הקדוש וביקש להרים תרומה לישיבה,״ אלא שאותו יהודי היה מחלל שבת. החזיק החפץ חיים בידו של התורם ליטפה בחום והחל בוכה, תמה התורם לפשר בכיו של הצדיק ושאל על מה ולמה בוכה כבוד הרב….?!השיב לו החפץ חיים שהוא בוכה על היד הזאת שתשרף בגיהנום. כואב לי מאד עליך שאתה מחלל שבת. מיד התחיל העשיר לבכות גם הוא וקיבל עליו שמירת שבת. אך הוסיף שהוא מוכן להתחיל לשמור שבת רק משבת הבאה .את השבת הזאת אינני יכול לשמור עליי לסיים את עסקיי.
אמר לו החפץ חיים: אני הייתי מוכן להרשות לך זאת, לו השבת הייתה שלי אלא שהשבת שייכת רק להקב״ה.
שבת פרשת כי תשא קודש לכם אהובים
״אין עוד מלבדו״