פרשת קורח – איך זה יכול להיות שבני קורח לא מתו? הרב מרדכי אליהו מסביר