בפרשת השבוע כתוב “וירא אליו מלאך ה’ בלבת אש מתוך הסנה”. יש לנו פה שלושה שלבים שקשורים בעבודת ה’ והם :הסנה, בתוכו אש,ובתוך האש מלאך ה’. מה המסר? מדוע בפגישה הראשונה של בורא עולם למשה מתגלה בורא עולם במראה נבואי בתוך שיח קוצני למה לא היה מפגש מכובד יותר.

“והנה הסנה בוער באש ואיננו אוכל”. משה אומר “אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה”. למי הוא דיבר בלשון בקשה? ואלוקים קורא לו מתוך הסנה ואומר לו “אל תקרב הלום”מה זה הלום?

בהמשך נאמר “של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא”.

ההסבר על פי הנועם אלימלך. הסנה מסמל את האדם בעצמו, חתיכת קוץ. זוהי נפשו של האדם שיש בה מידות רעות. קנאה, שנאה, תאווה. כשאדם הולך עם הנפש הבהמית, זה עוקץ אותו כמו שצריך. אוכל אותו מבפנים. חייו אינם חיים.

אולם בתוך הסנה יש אש. החתם סופר אומר. האש טבעה לעלות למעלה.  היא מסמלת את הצעקה של האדם אל ריבונו של עולם “אבא תציל אותי ממדותיי הרעות”. הכאבים מטרתם להביא אותי לאש, המסמלת תפילה כלפי מעלה. וככה אנחנו מגלים את האור בתוך הקוץ. בכל מידה רעה יש פנימיות יותר שהיא ההפך בקדושה. ומלאך ה’ זה האור האלוקי. נאמר “והנה הסנה בוער באש ואיננו אוכל”עד מתי אנחנו נאבקים בתיקון שלנו עד 120 שנה.

משה אומר “אסורה נא ואראה”. לשון בקשה, כלפי הבורא. מבקש שהסנה יבער ויאכל, שנגמור עם התיקונים ולהגיע לשמחה. המילה “הלום”. מסמלת מלכות, מצב בו יגמר עבודת תיקונים כשיבוא משיח.

מדוע עלינו לעבור את שלושת השלבים. אם אדם היה משיג את האור ישירות, היה משיג שמחה, והיה נכנס לגאווה. לכן חייבים להיפגש עם האתגרים דרך השלילה. ולהבין שזה לא אני בעל ההצלחה, אלא הכל רחמי ה’.

נאמר “של נעליך מעל רגליך”. אומר בורא עולם אם אתה רוצה לזכות לעבור את השלבים תוריד את הנעליים. הנעליים מסמלים את מידת הביטחון, שמירה. המסר צריך להגיע לנקודה שאני מציאות שאין לי ביטחון, כי טבע של האדם מחפש יציבות. וכשאנו מבינים שאין לנו יציבות. נוכל לפנות לבורא עולם ולבקש ממנו רחמים. כשהולכים עם ביטחון, בורא עולם אומר תסתדר לבד. המשמעות של “אדמת קודש”. שלא משנה איפה אני נמצא לפני הנפילה, אחרי הנפילה, ובכאבים. למצוא את ה’ במקום שם. “אבא תזכה אותי ללמוד מהנפילה שלי שאני מציאות של נפילה”.

שנזכה ללכת בדרך האמת.

שבת נפלאה?