פרשת תולדות: נפתולי הצדיקים!
אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק!
ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה׳
מה הולך פה?
רש״י כותב שהייתה עוברת על פתחי עבודה זרה היה רוצה לצאת.. וכשהייתה עוברת ליד בית מדרש היה רוצה לצאת.
מדוע התורה מספרת מה היה בזמן שהייתה בהריון? לא שמענו על צדיקים מה קרה איתם בשעה שאימם היתה בהריון. רק שנולדו כמו שכתוב על השבטים. וא״כ מדוע הורה מספרת לנו כאן?
למה זה אנכי- היה צריך להיות כתוב למה זה הוא כי הילד הוא הבעייתי. ומה זה קשור אליה?
ויאמר ה׳ לה שני גויים בבטנך- שואל האור החיים
מה הוא ניחם אותה? הרי עדיין יש לה צער של ההריון?
ורב יעבוד צעיר איפה הגדול עובד את הצעיר?
והנה תומים בבטנה״ בלי א׳ למה?
רש״י כותב: אצל תמר כתוב עם א׳ תאומים. כי אצלה היו שני צדיקים וכאן אחד צדיק ואחד רשע. מה העניין שזה בלי א׳?
ועןד – מה הקשר סוף הפסוק ״ ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם״ מה צריך להזכיר בן כמה הוא היה? ולמה זה שייך לכאן?
״ ויקראו שמו עשיו.. ואחרי כן יצא אחיו ויקרא שמו יעקב ״ אומר רש״י: עשיו קראו לו כולם כך.
ויעקב נקרא על ידי ה׳. מדוע?

אלא יש כאן יסוד גדול בתהליך של כל צדיק מה שעובר עליו בחיים!
בדרך כלל לא שומעים על גדולי ישראל מה כבר עליהם בחיים.. איך הם נהיו צדיקים וענקים בתורה!
באה התורה ומתארת לנו מה התהליך של צדיק עובר..
״ ויתרוצצו הבנים בקרבה לכל צדיק יש מלחמות פנימיות ״
ר׳ אהרון מקארלין כותב שכף הקלע זה פה בעולם הזה – אדם יום אחד רוצה להיות רב
יום אחד רוצה להיות כומר .. כל הזמן יש לאדם מלחמות פנימיות יום יום…
אז מה עושים??
״ותאמר אם כן למה זה אנכי ״
זה מביא את האדם לייאוש שנמאס לו מהחיים
ואז מגיע למצב של ״ותלך לדרוש את ה׳
למה? כי בלי כאבים לא מגיעים לשלב של דרישת ה׳
אדם לא מעיז לספר לאף אחד את ההתרוצצות שלו בפנים…
שפעם אחת הוא רוצה ללמד תורה! ויום אחד רוצה להיות בחוץ ולעזוב הכל!
נמאס מכולם לא רוצה ללמד! רק להיות בהפקרות מוחלטת..
מה עושים??
ויאמר ה׳ לה- שני גויים בבטנך.. בכל יהודי יש בתוכו שתי נפשות
נשמה אלוקית! אלוהי נשמה שנתתה בי
וגם יש לנו נפש בהמית! שמושכת אותך לכל הבהמיות שיש בעולם!
הנשמה מושכת ימינה
נפש הבהמית מושכת שמאלה
ולאם מלאום יאמץ כל אחד רוצה להשתלט על השני
זה מציאות האדם !! אין יציאה החוצה
שניהם בפנים אי אפשר לצאת משם בכוחות עצמך!
מה עושים?
אומר הבעל שם טוב- ורב יעבוד צעיר..
צריך הרבה עבודה.. להכיר שהאדם הוא נפש בהמית וחסר אונים בלעדי בורא עולם שזה הכרת השפלות שנקראת ״צעיר״..
ורק כשאדם מגיע להכרה של ״צעיר״ זוכה לרחמים של ה׳ שיעורר אותו לקדושה
אבל אם אדם לא מגיע להכרה הזאת – האדם נמשך לבהמיות.
״ושני לאומים ממעייך יפרדו- מה זה מעיים!
הצדיקים לא צריכים לחוות נפילות בפועל
הוא חווה הכל במעיים.. הוא מזהה את השלילה שלו במחשבות שעוברות עליו..
ומבחינתו זה מספיק לו להכיר במציאות שלו..
הצדיק יכול להתפלל בכוונה חצי שעה עמידה
ואחכ תשאל אות מי התפלל? זה לא אני..
זה בורא עולם!
איך בדיוק? כי כשהתפללתי ״אתה חונן לאדם דעת״ זה משום הגאווה שלי שאני רוצה להיות ת״ח..
וזה הגיע לו דרך המחשבות השליליות שלו.. שהצליח להגיע להכרה של השפלות שלו.
אבל לפעמים זה לא רק במחשבות
אלא ״והנה תומים בבטנה״ חסר א׳
יש פעמים שלא מצליחים להגיע להכרת שפלות מהמחשבות .. אלא רק על ידי נפילות בפועל בחטא
״ויצא הראשון אדמוני״
כשלא קלטת את המחשבות אתה מגיע לנפילה בחטא בפועל ממש..
אדם מגיע לחתונה שואלים אותו למה הלכת?
כי השמחה שלו זה השמחה שלי.. ובמחשבה שלו זה על השניצל והאוכל.. ובכלל לא על החתן..
איפה ה׳ פה?! ברוך אתה ה׳ משמח חתן וכלה.. לא אתה משמח!
אז כשאדם לא קולט את המציאות שלו… מה קורה?
ויצא הראשון אדמוני״
מה יוצא ממך?! כעס… רצחני..
בעל אלים.. כעסן!! במילים… תראה לאיפה אתה מגיע..
אם אדם לא עודה עבודה במחשבות יגיע לנפילה בפועל..
״כולו כאדרת שיער״ השערות מכסות על הגוף
אדם לא מוכן להודות שהוא כעסן … אחא יש לו הסבר לכל דבר שהוא עושה
למה הרבצת לילד..? כי זה חינוך
למה את צועקת על בעלך?? כי זה השפה שהוא מבין
ואדם לא קולט שהסיבה שהוא נופל כדי שיגיע להכרת השפלות שלו… ובמקום להתעורר הוא מתרץ תירוצים..
תמיד מוצא הסברים למה הוא לא קם לתפילה
ואז מה עושים??? האם יש פתרון ?
״ויקראו שמו עשיו״ אדם שחי עם תירוצים
בורא עולם מעיר אותו דרך אנשים :
אשתו מתחילה לזלזל בו… נמאס לי ממך
הילדים שלו אומרים לו; רק לצעוק אתה יודע !
אנשים בשכונה שלו באים אליו.. למה יש אצלכם צעקות כל הזמן..
״הכל קוראים לו עשיו״ ה׳ מפעיל עליו לחץ מהאנשים שעושים לו בושות
כדי שיתעורר!! תראה איזה שם יצא לך בחוץ!
ואז כתוצאה מזה מהבושות ״ ואחרי כן יצא אחיו״
כל הצדיקים עוברים את התהליך הזה.. עד שהגיע להיות גדול הדור…
מה זה אחיו? ״וידו אוחזת בעקב עשיו״ שהאדם מגיע למקום הכי נמוך של ״עשיו״
ואז ״ויקרא שמו יעקב״ אתה זוכה שהקב״ה קורא לך יעקב!!! רק אחרי שאתה מבין שאתה חסר אונים בלעדי!! אתה זוכה לסיעתא דשמייא!

״ ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם״
למה התורה צריכה לומר לנו בן כמה יצחק?
כדי ללמד אותנו שגם בגיל כזה עוברים מלחמות פנימיות… ובלי שמגיעים להכרה של שפלות וחסר אונים בלעדי בורא עולם… כל החיים יהיו לנו מלחמות פנימיות..
ה׳ יזכינו שנזכה ללכת בדרך הבעל שם טוב
שבת שלום וחודש טוב!