חדשות וואלה! הגיעו לבקר במפעל הטליתות והתפילין של משכן התכלת, שם שמחנו להציג בפניהם את שלבי מלאכת הייצור של הטליתות השונות, הציציות והתפילין.