כל גבר יהודי לאחר הבר מצווה צריך להניח תפילין לפי מצוות האל ברוך הוא. יש כמה הנהגות טובות ליישם על פי גדולי הדורות בנוגע לתפילין, הנה כמה הנהגות טובות בנוגע לתפילין:

  1. טוב להניח את התפילין בבית ולצאת מעוטר בטלית ותפילין לבית הכנסת לפי הזוהר הקדוש – הזוהר אומר שמי שעושה כך יוצא עם 2 מלאכים שמברכים אותו כל הדרך לבית הכנסת
  2. זמן תפילין וטלית – הרבה מתפללים שמתפללים בנץ החמה או במניין פועלים מניחים תפילין בשעות מוקדמות ולכן יכול לצאת שאותו אדם לא יניח תפילין בשעה הנכונה אלא מוקדם לכך, דרך נוחה לחשב את זמן התפילין והטלית הוא – שעה לפני הנץ הנראה.
  3. רצועות התפילין – רבים בזמן הנחת התפילין לא שמים לב לנושא, אך הוא נושא חשוב והוא: שהרצועות של התפילין לא יתגלגלו בצורה בזויה על הרצפה או בצורה בזויה אחרת.
  4. כבוד התפילין – חשוב להשים לב איך מניחים את התפילין, חשוב שלא להשים אותם על הצד או הראש שלהם, חשוב להתנהג בשיא הכבוד עם התפילין וכבד אותם בצורה הטובה ביותר
  5. נשיקה לתפילין – מנהג קדמון לנשק את התפילין לפני ההנחה ולאחר חליצת התפילין.
  6. לשם ייחוד – הבן איש חי חיבר תפילה לפני הנחת התפילין הנקראת לשם ייחוד, היא מופיעה לרוב בסידורים ספרדיים, אבל כל יהודי ראוי שיקרא את נוסח לפני שהוא מניח תפילין.

אנחנו מקווים שנהנתם