תהליך ייצור הטלית – הבד והציציות

מוזמנים לצפות בסדרת הסרטונים אודות תהליך ייצור הטלית והציציות, אשר צולמה במרכז המבקרים שלנו בבאר שבע:

 

הטלית מורכבת משני חלקים עיקריים:

 • בד הטלית – החייב להיות כשיעור ההלכתי ובעל ארבע כנפות לפחות.
 • ציציות בארבע כנפות – שמונה חוטים בכל כנפה

כיצד מייצרים את בד הטלית?

הבד עשוי מחוטים הארוגים בצורת שתי וערב. השתי הם חוטי האורך המהווים את תשתית הבד, והערב הם חוטי הרוחב המעורבים בשתי.

ארבעה שלבים בייצור הבד:

 1. השתייה
 2. אריגה
 3. אשפרה
 4. וגיהוץ

שלב 1 – ההשתיה

ההשתייה היא מלאכה הכורכת את כל חוטי האורך על גליל מיוחד. בסיום מלאכה זו מקבלים מנור.

תהליך ההשתייה

חצובת מכונת ההשתייה

בתחילת העבודה מניחים מאות קונוסים של חוטי שתי על החצובה של מכונת ההשתייה. לאחר מכן מגלגלים חוטים אלו על תוף המכונה ומשם לגליל המנור באמצעות סיבוב מכונת ההשתייה.

תוף מכונת ההשתייה

שלב 2 – האריגה

האריגה היא המלאכה שבה מושחלים חוטי הערב לשתי

המנור – ממכונת ההשתייה

מהלך העבודה

את המנור עם חוטי השתי מרכיבים על הצד האחורי של מכונת האריגה, הנקראת נול. לאחר מכן מותחים את חוטי השתי ומשחילים את הקצוות לתוך בתי הנירים הבנויים על הנירים.

הנירים הם מסגרות מלבניות שבאמצעיתן בנויים בתי הנירים ושלתוכם משחילים את חוטי השתי. כאשר הנירים עולים ויורדים לסירוגין, הם מעלים ומורידים את חוטי השתי ג”כ לסירוגין ובכך פותחים שער שלתוכו נכנס חוט הערב.

על מנת לקבל טלית עם גוונים שונים משלבים חוטי ערב צבעוניים במהלך האריגה. שילוב זה נעשה בתורה אוטומטית בהתאם לתוכנה ולנתונים המוזנים בנול.

שלב 3 הלבנה – אשפרה

במלאכת ההלבנה, מלבינים את המצר כנדרש.

מהלך העבודה

כיוון שצבע הצמר המקורי אינו לבן מספיק וכן הוא מלוכלך וגס, יש לאשפר את הבד לאחר האריגה (אשפרה מלשון שיפור). בשלב זה מכניסים את הבד לתוך אמבטיה עם חומרי הלבנה המעורבים עם מים חמים ולאחר מספר שעות בד הצמר הופך ללבן מרהיב. לאחר ההלבנה שוטפים, מייבשים ומגהצים את הבד, עד לקבלת טלית לבנה ומגוהצת לקיים את הנאמר: “זה קליי ואנווהו – התנאה לפניו במצוות”.

שלב 4 – תפירה

במלאכת התפירה תופרים את העטרה בראש הטלית ואת הפינות לכל אחת מהכנפות.

מהלך העבודה

בנוסף לתפירת העטרה והכנפות, מוסיפים את הנקבים בכנפות הבגד.

ישנם שלשה סוגי נקבים:

 1. נקב אחד – לספרדים והליטאים
 2. שני נקבים – לחסידים
 3. שני נקבים באלכסון – לחסידי חב”ד

חשוב להקפיד שכנפות הטלית יהיו ישרות, כלומר בזווית של 90 מעלות, וכן שהנקב יהיה בתוך 4-6 ס”מ מהקצה.

צורות הנקבים בכנפות הטלית

כיצד מיצרים את הציציות?

בתורה כתוב “דבר אל בני ישראל… ועשו להם ציצית הכנף פתיל תכלת”, משמעות ‘ועשו’ היא שייצור חוטי הציצית, צביעת התכלת (לאלו המקפידים על התכלת) וקשירת הציציות לבגד, צריך שיעשו ‘לשם מצוות ציצית’.

לכן מלאכות אלו נעשות ע”י יראי שמים האומרים ומכוונים לשם מצוות ציצית לפני תחילת העבודה.

שלוש מלאכות ישנן בייצור חוטי הציצית:

 1. ניפוץ
 2. טוויה
 3. שזירה

שלב 1 – ניפוץ

מלאכה זו נועדה לסרק את הצמר, לנקותו ולגרום לכל סיבי הצמר להיות ישרים בכיוון אחד.

תהליך הניפוץ

מכניסים את הצמר הגולמי למכונה בעלת גלילי סיכות ובשעת סיבוב המכונה הגלגלים מסרקים ומיישרים את הצמר. בסוף התהליך הצמר יוצא מסורק, מנופץ (רך ועדין) וסיבים בכיוון אחד.

שלב 2 – טוויה

הטוויה נועדה ליצרו חוט בודד דק וחזק מסרט צמר עבה.

תהליך הטוויה

את סרט הצמר הנקרא פורגאן, מכניסים למכונת טוויה, וע”י סיבוב המכונה, הסרט נמתח ומתפתל לכדי חוט אחד.

שלב 3 – שזירה

השזירה נועדה לשזור שמונה חוטים טוויים, לחוט אחד. המונח השגור בציבור הוא: ‘ציציות כפול שמונה’.

תהליך השזירה

מרכיבים שמונה חוטים על גבי מכונת שזירה מיוחדת, וע”” סיבוב המכונה שמונה החוטים נשזרים.

ארבע דרגות הידור בציצית:

 1. עבודת מכונה
 2. עבודת יד
 3. לשונות הצמר
 4. ניפוץ לשמה
 

ציציות עבודת מכונה – הטוויה והשזירה נעשים ע”י מכונה, אולם ההפעלה וכל הפעילויות הנלוות בשני השלבים הנ”ל נעשות ע”י אדם ‘לשם מצוות ציצית’

ציציות עבודת יד – הטוויה והשזירה נעשים ע”י אדם ‘לשם מצוות ציצית’

ציציות מלשונות הצמר – שלב עבודת היד לשם מצות ציצית מתחילה מהכנסת לשונות הצמר אל המכונה, כשלב מקדים לטוויה.

ציציות ניפוץ לשמה – הציציות המהודרות ביותר הינם ציציות הניפוץ שכל העבודה נעשית ביד, החל משלב גיזת הצמר דרך המעבר ללשונות הצמר, ועד השלב הסופי של טוויה ושזירה לקבלת חוט ציצית כפול שמונה מנופץ לשמה.