תפילין

תפילין משכן התכלת – איכות, כשרות והידור מצווה – תפילין לבר מצווה

תפילין משכן התכלת מהודרות לפי רמות שונות, מהרמה הפשוטה ביותר ועוד לגבוהה ביותר. התפילין נעשים על ידי סופרים יראי שמיים אשר עובדים מול משגיחי הכשרות השונים

כיצד אני יודע באיזה יד אני צריך להניח תפילין?
במידה ואדם כותב ביד ימין- מניח ביד שמאל, במידה ואדם כותב ביד שמאל – מניח ביד ימין (איטר יד)