סעודה רביעית זמנה מצאת השבת ועד עמוד השחר של יום ראשון – מה זו סעודה רביעית? ומה הקשר שלה לדוד המלך?

למה דוד המלך המלך נפטר בשבת ובשבועות?
מתי עושים סעודת רביעית/דוד המלך?
איזו שאלה סמויה שאל שלמה המלך את הסנהדרין ולמה זה חשוב לנו?
מדוע תקף אריה את העגל שהוכן לכבוד שבת?
והאם יש קשר בין כל האירועים?