מפטיר והפטרה פרשת נשוא בנוסח יהודי מרוקו – מפטיר והפטרה פרשת נשא בנוסח מרוקאי

קריאה בתורה נשא מפטיר והפטרה אשכנזי