כל אדם יהודי חייב ללמוד תורה, גברים חייבים בכל זמן שניתן להם למעט זמן שמנסה להשיג פרנסה (וגם לזה יש גדרים רבים), נשים חייבות ללמוד את עיקרי הדת ואת ההלכות השייכות להן.

לכן חשוב שבכל בית ובית חייב להיות את הספרים הבאים – בכדי שהוא או היא יוכלו לקיים את התורה ולחיות את התורה כדרך שתיקנו חכמים זכרונם לברכה. מה הם הספרים שבהם כדאי ללמוד? ואיזה ספרים יותר חשוב להחזיק בבית?

נתחיל מההלכה – ספרי ההלכה הנצרכים בבית היהודי

שולחן ערוך

שולחן ערוך של רבי יוסף קארו הוא הספר הראשון שבו אנו ממליצים לכם ללמוד ולרכוש בחנות ספרי הקודש הקרובה אליכם. למה? השולחן ערוך הוא ספר הבסיס בהלכה היהודית, אדם שלומד בשולחן ערוך יכול ללמוד דינים ומצוות השייכים אליו ואל עולמו. השולחן ערוך הוא הבסיס לכל הפוסקים כיום. לשולחן ערוך יש ארבעה חלקים כנגד ספר “ארבעה טורים” שחיבר רבי יעקב בן רבינו אשר.

ספר הבן איש

הספר נכתב על ידי רבי יוסף חיים מבאגדאד – רבי יוסף חיים היה נקרא בכל העדות בכל המקומות ראש הגולה, הספר כולל הלכות על סדר הפרשות לפי העניין בפרשה לרוב או לפי התאריך שבו הפרשה יוצאת. הספר ושיטת הפסיקה של הבן איש חי זיע”א כלל שילוב של קבלה עם פשט, והרב הבן איש חי חיבר את הספר בצורה מדרגית תוך שהוא מביא את השיטה הקלה ביותר לדעתו ועד המחמירה ביותר. הבן איש חי התקבל בכל קהילות ישראל וממש כמעט בכל בית מדרש תוכלו למצוא את הספר.

משנה ברורה

את המשנה ברורה חיבר הרב ישראל מאיר הכהן מראדין, הספר נחבר על סדר השולחן ערוך בחלק אורח חיים, הספר כולל הלכות שבת, תפילין, תפילות, ברכות ועוד הרבה הלכות שונות. הספר בעיקר נהוג על ידי יוצאי אשכנז הליטאים. למרות זאת הספר התקבל בכל תפוצות ישראל, והרבה מאוד פסקים של המשנה ברורה נהוגים בכל העדות.

כף החיים

כף החיים נכתב על ידי רבי יעקב סופר – הספר כולל הלכות על סדר חלק אורח חיים וקצת מסדר יורה דעה בספר הקדוש – השולחן ערוך. הספר כולל פסיקות רבות של הבן איש חי, המשנה ברורה ועוד פוסקים רבים.

ספרי הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו

ידוע שהרבנים הקדושים פסקו דברים חשובים לכל יהודי עם הלכות שהתחדשו כיום.

ספרים נוספים חשובים

תורה נביאים וכתובים עם מקראות גדולות

כל אחד צריך צריך שיהיה לו תנ”ך עם מקראות גדולות

גמרא

כל אחד צריך שתהיה לו סט גמרא בבית כדי ללמוד דף יומי או שיעור בגמרא בעיון עם שולחן ערוך

זוהר הקדוש

כל אדם צריך ללמוד זוהר – הזוהר הקדוש מקרב את הגאולה