כל אחד מכיר את נטילת הידיים – מצווה שמקיימים כל יום בבוקר, לפני אכילת לחם ואחרי כניסה לשירותים. אבל כל אחד מכיר את הנתונים החשובים שנציין במאמר זה.

כמה דברים מיוחדים על נטילת ידיים:

  1. שלמה המלך תיקן את נטילת הידיים – עד זמן שלמה המלך היו נוטלים ידיים רק במשכן, בזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון הוא ראה בנבואה – שכמו שצד הקדושה מתחזק בעולם – גם הצד של טומאה מתחזק בעולם. לכן הוא תיקן את נטילת הידיים – כדי לטהר את האנשים.
  2. נטילת ידיים שומרת על היגיינה – נטילת ידיים מנקה את הידיים ודואגת לכך שחיידקים לא יעברו בין אנשים וכך אדם ששומר על הלכות נטילת ידיים וטהרת הידיים זוכה לחלות פחות ולהישאר בריא לאורך זמן.
  3. נטילת ידיים זאת סגולה לבריאות – חכמים אומרים שאחת הסגולות הבדוקות ומנוסות היא נטילת ידיים מתוך נטלה ולברך לאחר השירותים עם כוונה את ברכת אשר יצר.
  4. נטילת ידיים בבוקר חמורה מאוד – את המים שאיתם נוטלים ידיים של בוקר יש לשפוך לתוך מקום שלא תהיה ממנו הנאה, אפילו לא להשקות איתם את הגינה – יש לשפוך אותם לאסלה או לביב שופכין.
  5. נטילת ידיים היא מצווה מדרבנן אבל בו זמנית דאורייתא – כידוע שלמה המלך וחכמים הם אלו שציוו אותנו על נטילת ידיים – למרות זאת נטילת ידיים נחשבת למצווה מהתורה (דאורייתא) בעקבות הציווי בתורה לעשות ככל אשר יורו אותנו החכמים והצדיקים. התורה אף אומרת – לא תסור מדבריהם ימין ושמאל – ורש”י אומר – אפילו יאמר לך שימין הוא שמאל ושמאל הוא ימין. הגמרא אומרת שעובר על דברי חכמי “ישכנו נחש” והכוונה היא גם לנחש הקדמוני “הס”מ” או במילים אחרות לשטן וגם לנחש גשמי.
  6. רשב”י אמר לרבי אבא בזוהר שנטילת ידיים עם הרבה מים היא סגולה לעשירות – כמובן שכדאי לעשות נטילת ידיים עם כלי נטלה וגם עם ההלכות שמביא הבן איש חי זיע”א בהלכות נטילת ידיים בספרו הקדוש בן איש חי הלכות – שם הוא מסביר על כוונות פשוטות וצורת הנטילה לדעת רשב”י שעליו נאמר “עיר וקדיש מן שמיא נחית” בספר דניאל (ראשי תיבות שמעון) פירוש המילים הם “מלאך קדוש ירד מהשמים” כך אומר הרבי נחמן מברסלב בהקדמה על ליקוטי מוהר”ן זיע”א

אנו מקווים תתחילו ליטול ידיים מתוך נטלה כשרה וטובה.