קריאת התורה פרשת במדבר בנוסח ספרדי, מרוקאי ואשכנזי

נוסח מרוקאי

נוסח ספרדי ירושלמי

נוסח אשכנזי