אם ידוע שאסור לסמוך על הנס, מדוע זכה פינחס שנעשו לו ניסים ונפלאות?