ישנם שני סוגי נשמות: בחינת לאה ובחינת רחל, לאה (לאחר שהתחתנה) מסמלת את האנשים שהכול מצליח להם בחיים, מתחתנת עם בחיר ליבה, יולדת 6 שבטים, לבן הבכור קוראת יהודה “עתה אודה את ה’ “, היא מסמלת את אותם האנשים שטוב להם בחיים, התפקיד שלהם בעולם הזה הוא להודות לה’ יתברך על כל הטוב שהוא משפיע עליהם, לעומתה יש נשמות שהן בחינת רחל, נשמות שעוברות קשיים בחיים, רחל הייתה בטוחה שהיא הולכת להתחתן עם יעקב ובסוף נתנה את הסימנים לאחותה כדי שזו תתחתן אתו, גם לאחר שכבר זכתה להתחתן עם יעקב היא לא מצליחה להביא ילדים, לרחל יש מסלול אחר, שונה בתכלית מזה של לאה,  “ועיני לאה רכות” אומר רשב”ם אומר עינה יפות, אומרים חז”ל כלה שעינה נאות אין גופה צריך בדיקה, לאה בכל דבר הייתה רואה רק את הטוב, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, לכאורה היו תאומות אז מדוע הדגישה התורה שזו גדולה וזו קטנה, לאה הייתה הגדולה – לך ה’ הגדולה והחסד, רחל הייתה עובדת את ה’ דרך החסד, רחל הייתה הקטנה, היא עובדת את ה’ דרך השפלות, מתוך השפלות שלה היא צריכה להכיר כמה טוב ה’ בכל המצבים בהן היא נמצאת, העבודה של נשמות משורש רחל היא לא להודות כי קשה להן, העבודה שלהן היא לומר לה’ שיזכה אותן להכיר את השפלות שלהן, להכיר כמה הן חסרות אונים בלעדיו, שנשמה שהיא משורש נשמה של לאה מודה לה’ הוא ממשיכה על עצמה עוד שפע ועוד שפע ללא גבול, “ותאמר רחל אל יעקב הבה לי בנים” מבקשת רחל מיעקב שיתפלל עליה שיהיו לה בנים, “ואם אין” ואם תאמר שהעבודה שלי היא להגיע אל ה”אין” אל השפלות והביטול כלפי ה’ “מתה אנוכי” אני כבר שם !! המתתי את האני שלי והגעתי לשיא האפסיות, “וייחר אף יעקב ברחל” יעקב אומר לרחל איך את אומרת את זה? אם באמת היית מגיעה לאין היו לך היום ילדים אבל אם “מנע ממך פרי בטן” אם ה’ עדיין לא נתן לך ילדים סימן שאת עדיין לא הגעת באמת אל ה”אין”, אומר רב אושר: אדם יכול לעבוד על כל העולם שיחשבו שהוא צדיק, אפילו על עצמו הוא יכול לעבוד, אבל לפי הכאבים שלו הוא יכול לדעת אם באמת צדיק או שהוא רק חושב שהוא צדיק, אדם שבאמת מגיע לנקודת השפלות לא חווה יותר כאבים, מפסיקים אצלו הצרות. רחל נתנה ליעקב את השפחה והכניסה עוד אישה הביתה כדי להראות ליעקב כמה היא מוכנה לבטל את עצמה, ישר יולדת רחל בן “ותאמר אסף ה’ את חרפתי” קיבל ה’ את העבודה שלי, אסף ה’ את עבודת הביטול שלי, הגעתי לשלמות הביטול, לשלמות האין, לכן יעקב אומר “רחל עקרה, רחל עיקר הבית, עיקר עבודת האדם היא הכרת נקודת השפלות וביטול היש. רחל פנתה אל יעקב בדרישה הזו כי הבינה שללא הצדיק (יעקב אבינו) אין לה דרך למשוך על עצמה את השפע והצדיק הוא זה שממשיך את השפע עליה.

יה”ר שנזכה להתחבר אל צדקי האמת ולעבוד את ה’ בכל מצב בו אנו נמצאים

שבת שלום ומבורך

השיעור לע”נ פנחס בן שרה ור’ רחמים אהרוני ז”ל