“ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי אם בגפו יבוא בגפו יצא ואם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו”.
מה זה בגפו? לפי התרגום לבדו. לפי רשי”פרוש כנפי בגדו.
כתוב בגמרא שגר בא להילל. שילמד אותו את כל התורה כולה על רגל אחת. אחרי שלימד אותו. אמר לו הגר. שינוחו לך ברכות על ראשך שהכנסתני תחת כנפי השכינה.

מה זה כנפי השכינה?

מסופר על אלישע שהרומאים גזרו איסור להניח תפילין.וחייל רומאי ראה תפילין בראשו של אלישע ורץ אחריו והוא ברח והוריד בינתיים את התפילין והחביא אותם בידו. והחייל תפס אותו.ושאל אותו מה בידיו. אמר לו כנפי יונה.‏ פתח את ידו ואכן נמצאו בידיו כנפי יונה מזהב.
מה הקשר בין תפילין לכנפיים?
אומר ה’ לעם ישראל ביציאת מצריים “ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי”.
מה אומר המושג כנפיים בעבודת ה’.
במאות השנים האחרונות קמו שתי תנועות. תנועת המוסר על ידי רבי ישראל מסלנט.ותנועת החסידות רבי ישראל הבעל שם טוב.
תנועת המוסר הציבה מטרה היות לבן אדם יש תאוות בהמיות. צריך ללמוד לשלוט על היצרים.תגלה איפוק.
תנועת החסידות על פי הבעל שם טוב אומרת אם נסתפק רק בשליטה על היצרים. יש שתי בעיות. אחד אדם יכול להישבר. ומצד שני האדם מרגיש שהוא הולך וגדל גאווה אני משתלט על היצרים. לכן צריך להעלות את התאווה או כל דבר אחר לאהבת ה’ ככה אנחנו הופכים כל דבר גשמי לרוחני.
לכן תורת החסידות זה קומה נוספת. נכון שצריך שליטה על יצרים.אבל אחר כך צריך לעלות הכל לקדושה. ‏לתנועת החסידות קוראים כנפיים לעלות מלמטה למעלה את כל הרצונות והפחדים. אחרת הכל נשאר גשמי. לכן הכרובים מעל ארון הכפורת היו בעלי כנפיים. לרמז לנו כשיש לך כנפיים אתה מתרומם. מה מלמד אותנו ה’ כשהוציא אותנו ממצרים “ואשא אותכם על כנפי נשרים”. להעלות את הגשמי לרוחני. תפילין זה התקשרות לה’. לכן אלישע אמר שיש בידו כנפי יונה הוא לא שיקר.
מכאן אפשר ללמוד מה זה עבד עברי בעבודת ה’ . שמעלה הכל מגשמיות לרוחניות.
שבת שלום ומבורך