מקום הנחת תפילין של ראש – איך מניחים תפילין ראש?
הרב דוד לנקרי – מקום הנחת תפילין של ראש