קריאה בתורה פרשת שלח-לך נוסח ספרדי ירושלמי


אשכנזי

קריאת התורה ראשון פרשת שלח לך בנוסח מרוקו