קריאה בתורה פרשת שלח-לך נוסח ספרדי ירושלמי

אשכנזי

קריאת התורה ראשון פרשת שלח לך בנוסח מרוקו