קריאת התורה: שירת הים מתוך פרשת בשלח – הרב יהוידע בוטא