מה המטרה העיקרית שה’ ברא לאדם פה? כדי שידבר אתו. יש ארבע דרגות בבריאה: דומם, צומח, חי, מדבר, בא לומר לנו שמי שלא מדבר הוא לא בנאדם, לדיבור יש שני מטרות עיקריות: מטרה ראשונה – תקשורת, אדם שתקן אין אפשרות לתקשר אתו, להבין מה הוא חושב, מה הוא רוצה, אדם שתקן בד”כ יהיה אלים כיוון שאין לו דרך אחרת להתבטא, מטרה נוספת של הדיבור היא: ניקוי הנפש, אדם עובר במהלך היום כל מני דברים והנפש אוגרת אותם, כאשר הוא מדבר עליהם הנפש שלו משתחררת ומתנקה, כמו שאומר שלמה המלך: “דאגה בלב איש ישיחנה, נפשי יצאה בדברו וכו’ , מגלה לנו התורה שעשיו היה שתקן, לא תקשר עם אנשים, מה נגרם לו מזה? נצברו בו הרעלים והשנאה, “ויסתם עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי” בגלל שעשיו שמר את הכעס בלב ולא הוציא אותו החוצה הרגש הזה התחזק והתבשל בתוכו, אם היה מדבר ומוציא לא היה מגיע לרצון לרצוח את אחיו, לעומתו יעקב היה דברן: “הקול קול יעקב” כל הזמן היה עסוק בדיבורים של תורה, חיזוק, שמחה, תפילה וכו’ לעומתו על עשיו אומר יצחק: “הידיים ידי עשיו” עשיו היה מדבר עם הידיים, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, יצחק אהב את עשיו כי הוא היה שקט, אומר החזון איש על החתן “נקי יהיה לביתו שנה אחת , ושימח את אשתו אשר לקח” אומר החזון איש במה משמחה ? בדיבור ! לכן אומרים בחופה “עוד ישמע… קול ששון…” חמישה קולות נאמרים בחופה, רומזים לחתן ולכלה תדברו בינכם, קשר בין בני זוג נוצר על ידי דיבור, בית שלא מדברים בו על דברים הולך לאבדון, בני זוג שלא מדברים ביניהם ולא מתנהגים כחברים הכי טובים אחד של השני סופם לשנוא האחד את השני, אבא או אמא שחוזרים הביתה מהעבודה ואין להם פניות הדעת לדבר עם הילדים לשמוע מה עבר עליהם במהלך היום הורסים את היחסים בינם לבין הילדים, כשיגדלו וירצו לשמוע מה עובר על הילדים כבר יהיה מאוחר מדי וגם אם יתחננו אל הילד שידבר איתם הילד כבר לא ירצה לדבר. האישה נקראת עיקרו של בית מדוע? “עשרה קבין של דיבור ירדו לעולם…” מי קיבל את היכולת לתקשר, לדבר, לתקן את הנפש? האישה! לכן היא עיקרו של בית, אומר שלמה המלך “פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה” עיקר האישה הוא הפה שלה איתו היא בונה את הבית, את הילדים את היחסים עם הבעל, “יעקב מיטתו שלמה” תמיד דיבר עם כולם ולכן הייתה מטתו שלמה, לכן שנים עשר השבטים יצאו ממנו ובסוף חייו כולם חיו בשלום, עשיו לעומתו ביקש עדשים אדומות, חזר מהשדה אחרי שרצח כי לא ידע לדבר כמו בנאדם, לכן ביקש את העדשים שאומרים עליהם חז”ל שאין להם פה, אמר עשיו לי אין פה ולהם אין פה לכן אנחנו מתאימים אחד לשני, לכן יעקב קרא לו אדום. כשעשיו נפגש עם יעקב רצה לנשוך אותו בצוואר, רצה להילחם בקול של יעקב ולעקור לו את מיתרי הקול, יעקב היה איש תם יושב אוהלים, בגלל שהיה כל הזמן מדבר היה רגוע ויכל לשבת וללמוד תורה, עשיו לעומתו היה איש ציד איש שדה, כל הזמן היה צריך להרוג ולצוד כדי להתבטא.

מהי מטרת העל של הדיבור שנתן לנו ה’ ? לדבר איתו ! מי שסגור בתקשורת עם אשתו וילדיו גם עם ה’ לא יוכל לדבר, כל מטרת הקשר עם הילדים והאישה היא להתקרב ולדבר עם ה’ , לכן בסוף החופה לאחר חמשת הקולות מזכירים את חורבן ירושלים, כדי לומר שכל המטרה של בנית הבית היא להתקרב לה’ לבית המקדש בירושלים אבל אם נשכח את המטרה הזו עדיף שתדבק הלשון לחיק, אומרים חז”ל ויפגע יעקב במקום” תיקן יעקב תפילת ערבית, מדוע התפילה שלו היא רשות ? אברהם תיקן תפילת שחרית כדי שאדם יתפלל בתחילת היום שכל היום ילך כמו שצריך, יצחק תיקן תפילת מנחה אותה מתפללים סמוך לשקיעת החמה, לומר לאדם שכשהוא נמצא בשעת צרה ב”מ או לפני צרה שירים את עינו לה’ ויתפלל אליו, יעקב תיקן תפילת ערבית בלילה, בזמן היו הולכים לישון מוקדם וזו הייתה תפילה לפני השינה, אמר יעקב סבא תיקן תפילה על היום, אבא תקן תפילה על הערב, התפילה שלי היא רק בשביל ליצור קשר עם ה’ יתברך, שיהיה לך קשר עם ה’. לכן אומרים חז”ל: תפילת ערבית רשות , קשר אי אפשר לבנות מחובה, אפשר לבנות רק מרשות, כשרוצים לדבר האחד עם השני.

ראשו של עשיו נקבר במערת המכפלה, וגופו בשעיר, לדיבור יש עוד מטרה, לקשר את המוח עם הלב,  לבקש מה’ שיחבר את הלב שלנו עם המוח ויזכה אותנו להגיע לאמונה ולהתגברות על היצר.
.
שנזכה לעבוד את ה’ מתוך שמחה ואמונה

שבת שלום ומבורך

השיעור השבועי של דרך הבעש”ט” מתוך קו השיעורים 033090900 – פרשת ויצא בשלוחה 143