ממתק לשבת במדבר – למה השם מבקש לספור את הבני ישראל?